Author Message
eme=ene
PostPosted: Fri May 18, 2012 11:12 pm    Post subject: wow

Talagang magagaling itong mga makata ng Paete,WOW tuloy nasambit ko matapus mabasa ang inyong mga tula.....ay nakakainggit... mapipiga ko yata itong mahina kong utak upang maiwasan ang alzhiemers dada tita ng j.luna
Bulanggugo.............
PostPosted: Fri May 18, 2012 7:59 am    Post subject: MINSAN KONG INAROK......isang pagsusog

MINSAN KONG INAROK…
Ming Baldemor a.ka. Bulanggugo


Minsan kong inarok maging isang diyos
At mga anak ang “kinapal” na musmos
Minahal na tunay, pag-ibig na taos
Handang ang buhay man ay gawing pantubos.

Isa-isa silang sa amin ay dumating
Bunga ng pag-ibig na di magmamaliw
Ang ligayang hatid walang ihahambing
Di maipaliwanag lugod ng damdamin.

Anuman ang gawin, saan man pumunta
Kasa-kasama mong animo’y mga tupa
Sa utos at pangaral ay tumatalima
Masaya ang buhay salat man sa pera.

Ngunit ang uod ma’ng namulat sa dahon
Nagkaro’n ng pakpak sa takdang panahon
Malawak na mundo nang mata’y matuon
Lumipad, naglakbay sa dako pa roon.

Nang lumisan sila sa aming tahanan
Nagsikap iangat ang sariling buhay
Nangaghanap buhay, matapos mag-aral
Mayroong nabigo, mayro’ng nagtagumpay.

Sa kabila ng mga halimbawa’t aral
Natanim sa isipan mulang kamusmusan.
May naliligaw pa sa landas ng buhay
At nangagsisisi sa dakong hulihan.

May mga anak na matigas ang dibdib
At handang sumugod sa mga panganib
May pagkapalalo at ayaw makinig
Sa mga pangaral na galing sa langit.

Magkaganu’n pa man, pag sila’y tumangis
Naging kapus-palad buhay na sinapit
Alibughang anak na mapanghimagsik
Kakalingain mo’t tutulungang pilit.

Yayakapin mo siya sa kanyang pagbalik
Luha mo’t luha nya ay mamamalisbis
Mag-uumapaw ang ligaya sa dibdib
Sa anak na nagsisi’t natutong bumalik.

Ngunit ano kaya kung tayo ay magkulang
Mahalin ang anak habang musmos pa lang
Anong pag-ibig ang kanilang babalikan
Kung walang ‘pinunla ang mga magulang?

Papaano ko kaya sila masasagip
Salat ang bisig ko maging pag-iisip
Kahit na handa pang buhay ay ipalit
Di kayang lunasan sinapit na pait.

O kay hirap pala at hindi ko malirip
Kahit katiting ng sa Diyos na pag-ibig
Kung paanong si Kristong walang bahid-dungis
Tumubos sa sala nitong sandaigdig.

Ang pamilya pala ay sadyang nilalang
Sa pag-ibig ng diyos ay naging punlaan.
Dito itinatanim mga gintong aral
Upang ang pagsubok mapanagumpayan.

Minsan kong inarok maging isang diyos
Gayong katulad ko pala’y isang musmos
Araw-araw akong sa biyaya ng Diyos
Ay nagmamakaawa at nagpapalimos.

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group