Author Message
vernavarro
PostPosted: Sun Oct 08, 2006 7:18 pm    Post subject: pang-pitong talata ng mahiganting langit!

Quote:
O taksil na pita sa yama’t mataas,
O hangad sa puring hanging lumilipas,
ikaw ang dahilan ng kasamang lahat,
at niring nasapit na kahabag-habag.Bundok man kay taas sa nakita mong ganda,
sa kagubatan nito'y may mga ahas pala.
Magpunta ka man panganib ang mapapala,
sa landas na tunghay na siya mong inaasam.

Bakit bayan sa panahong lumipas noon,
binuklat na aklat,sambit at wika ngayon,
Ito bay kadahilanan ng ating mga samahan,
puring itanatayo kahabag-habag na nilalang.
vernavarro
PostPosted: Fri Oct 06, 2006 9:46 pm    Post subject: Re: Mahiganting Langit-Mula sa Florante at Laura

Ming Baldemor wrote:
MAHIGANTING LANGIT
Mula sa Florante at Laura

At ang balang bibig na binubukalan
ng sabing magaling at katotohanan,
agad binibiyak at sinisikangan
ng kalis ng lalong dustang kamatayan.


Totoo mat ginto ang pusong sinusuyo,
wag maniwala dili sa matamis na pangako.
Mga labing kay tamis at bigkas na pako,
kagatin mo sinta ikaw'y maninigas na buto.

Bayaan sila ang bumiyak ng bunga,
bayaan mo sila kumagat at kumain muna.
Bayaan mo sila ang uminom sa batis sinta
upang malaman mo baka may lason pala.

Kung iisipin tiwala'y wala nang itatago,
sa balana't bayan na aking sinusuyo.
Hungkag ko man kaisipin ay bale wala,
tiwala ko sa iba'y nawalang kusa.
vernavarro
PostPosted: Fri Oct 06, 2006 3:09 pm    Post subject: Re: Mahiganting Langit-Mula sa Florante at Laura

Ming Baldemor wrote:
MAHIGANTING LANGIT

Kaliluha’t sama ang ulo’y nagtayo
at ang kabaita’s kimi’t nakayuko,
santong katuwira’y lugami at hapo,
ang luha na lamang ang pinatutulo.


Bayan ko sakdal sagad sa hirap at dusa,
kailan kaya inang bayan malilibre sa parusa.
Tumayo mat sa isang paa,bale wala ang dalawa,
pagod at hikbi'y naririnig may nagmumung kahi.

Nakasaradong tenga,wari-wari'y bingi,
manalangin kaman sa santong iminungkahi.
Di makikinig sa dasal mong itinatabit/binili.
isangguni mo man sa mga taong nasa tabi-tabi.
vernavarro
PostPosted: Fri Oct 06, 2006 2:53 pm    Post subject: Re: Mahiganting Langit-Mula sa Florante at Laura

Ming Baldemor wrote:
MAHIGANTI LANGIT

Nguni, ay ang lilo’t masasamang loob,
sa trono ng puri ay inaluluklok,
at sa balang sukab na may asal-hayop,
mabangong insyenso ang isinusuob.


Eto ngat naka-upo na sa tronong mithi mo na,
lakbay isip ang gagawin pano tutuparing/inako.
Maganda mat kahiya-hiya sa asal ay wag ikahiya,
mga sakim/sukab na nagmamata makiramdam ka.

matatamis mong talakayin sana ay di hukayin,
matapos mong itong hintayin bago ka halalin.
Ipakita at ipadama lider ka na pusong maka-ina,
di sa bibig na hugas mo ay pabangong kay pait.

Ako/kami'y nakamasid sa kilos at galaw ng paslit,
kada ihip at yanig mata'y mga nakatitig sa kawalan.
Iba pa kayang lugar na lubhang pinag-abisuhan,
nitong kathang aking pinatutungkolan at tinahanan,
sanay ikaw ay sa susunod baya'y magustuhan.
vernavarro
PostPosted: Thu Oct 05, 2006 1:30 am    Post subject: Re: Mahiganting Langit-Mula sa Florante at Laura

Ming Baldemor wrote:
MAHIGANTING LANGIT


Ang magandang asal ay ipinupukol
sa laot ng dagat ng kutya’t linggatong;
balang magagaling ay ibinabaon
at inalilibing na walang kabaon.


Sa panahon ng pilian puno ng mga bayan,
magagandang mga asal ay nag lalabasan.
Sa kabila ng mukhang katuwa at samahan,
siraan ng loob at may mga alitan at awayan.

Nung ka ngat kailangan ka nila sa halalan,
gagawa ng paraan makuha ka sa butuhan.
Pag lumipas nat nagtagumpay siya sa bayan,
magtatago at di kana kamo kailangan kabayan.
vernavarro
PostPosted: Tue Sep 26, 2006 11:57 pm    Post subject: pag-unawa sa ikalawang talata!!

Ming Baldemor wrote:
MAHIGANTING LANGIT
Mula sa Florante at Laura

Sa loob at labas ng bayan kong sawi
kaliluha’y siyang nangyayaring hari,
kagalinga’t bait ay nalulugami,
ininis sa hukay ng dusa’t pighati.


Ang mahal kong sinta di ko masilayan,
sa ngitngit ng kawal sa bungad ng daan.
makita lamang maghintay lang kahit saan,
lumabas ka lamang sa pintong taguan.

Bait man ay ikubli sa pusong nakatabi,
di magtatagal tapang ang kapalit sabi.
magrerebelde't aalsa makamit sa bisig
kamatayan lang ito ang magiging saksi.
vernavarro
PostPosted: Tue Sep 26, 2006 10:58 am    Post subject: Sa unang talata"Sa aking Pagka-unawa"

Ming Baldemor wrote:
MAHIGANTING LANGIT
Mula sa Florante at Laura

Mahiganting langit, bangis mo’y nasaan?
Ngayo’y naniniig sa pagkagulaylay,
bago’y ang bandila ng lalong kasaman,
sa Reynong Albanya’y iniwagayway.Saan man sulok nitong ating mundo,
May mga hayop at bwetring abusado.
Lalo pa sa bayang kay hirap at magulo,
Di tatahimik kung may nag-iiskandalo.

Bansa pa kaya mahirap at mabait ang tao,
Sasakupin ito ng malalaking may braso.
Upang ikalat ang lagim at pwerhisyo,
Balak noon pa'y tulungan ang mga amigo.

Ito'y mangyayari sa bansang nilakihan ko,
Kung hindi magbabago itong mga tao.
Wag sana tayo tumutuk sa mga pulitiko,
Pag-isipan natin pag-unlad natin kamo.
Ming Baldemor
PostPosted: Tue Sep 26, 2006 6:27 am    Post subject: The spirit of this Florante... is still relevant?

Insang Nemie,

Hindi ko pinagsasawaang namnamin ang mga talata ni Balagtas sa "Florante at Laura."

Sa palagay kaya ninyo ay may "angkop" pa rin ang mga isinasaad nito sa ating kalagayang panlipunan ngayon katulad ng sinabing "kaliluha'y siyang nangyayaring hari" at iba pa?
Tisay
PostPosted: Mon Sep 25, 2006 11:11 am    Post subject: Re: Mahiganting Langit-Mula sa Florante at Laura

[quote="Ming Baldemor"]MAHIGANTING LANGIT
Mula sa Florante at Laura

Salamat Ka Ming dito sa posting mo mula sa Florante at Laura...isa sa aking paboritong aklat. Kumusta na rin.
Ming Baldemor
PostPosted: Mon Sep 25, 2006 7:31 am    Post subject: Florante at Laura

Ang hangarin ko nang ibahagi ko ang ilang talata mula sa panulat ni Francisco "Balagtas" ay upang namnamin ng ating mga kabataan ang makabuluhang paghabi ng mga tula noong ang ating bayan ay lupaypay na sa kahirapan ng kabuhayan at kawalan ng kalayaan.

Tagahanga ako ng ating mga bayaning gumagamit ng panulat upang buhayin ang loob ng ating mga kababayan at imulat ang mga mata sa katotohan.

Kumusta sa iyo at kay katotong Thelma.

Kang Ming
ofeliad
PostPosted: Sun Sep 24, 2006 4:40 pm    Post subject: Sa loob at labas..

Kang Ming salamat sa posting mong ito, isa sa pinakatanyag na naisulat sa wika natin.

Maraming taon na ay narinig kong inawit ito mula sa pangalawang talata.
Hangang ngayon ay kina kanta kanta pa naming magkakaibigan ito pag
nagkikita kita kami.

Kung hindi ako nagkakamali ay sa dula/musikal produksyon na Kabesang Tales ito kinanta bandang 1970's, sa UP o UE theater ipinalabas.

Kumusta,
Opel
eve19612000
PostPosted: Sat Jul 15, 2006 1:32 am    Post subject: Bravo!!!

bawat nilalang pinagkalooban ng layunin
hinugot sa tadyang ani'y nilikha'y palalawigin
ihubog ang bawat isipan sa matuwid na aralin
pagmamahalan ang maghari yaring hangarin

siphayo'y dumaratal sa kahit sinong nilalang
datapwat nangangailangan tibay ng kaisipan
ipagpapaumanhin bawat salpok ng kahirapan
katiting na pag-asa laging nasa ating harapan


Amang Ming,
salamat po sa napaka kulay na tula, paghanga'y hindi napigilan kaya kahit kakarampot ako'y napakatha...kumusta po!
Ming Baldemor
PostPosted: Fri Jul 14, 2006 1:07 pm    Post subject: Mahiganting Langit-Mula sa Florante at Laura

MAHIGANTING LANGIT
Mula sa Florante at Laura

Mahiganting langit, bangis mo’y nasaan?
Ngayo’y naniniig sa pagkagulaylay,
bago’y ang bandila ng lalong kasaman,
sa Reynong Albanya’y iniwagayway.

Sa loob at labas ng bayan kong sawi
kaliluha’y siyang nangyayaring hari,
kagalinga’t bait ay nalulugami,
ininis sa hukay ng dusa’t pighati.

Ang magandang asal ay ipinupukol
sa laot ng dagat ng kutya’t linggatong;
balang magagaling ay ibinabaon
at inalilibing na walang kabaong.

Nguni, ay ang lilo’t masasamang loob,
sa trono ng puri ay inaluluklok,
at sa balang sukab na may asal-hayop,
mabangong insyenso ang isinusuob.

Kaliluha’t sama ang ulo’y nagtayo
at ang kabaita’s kimi’t nakayuko,
santong katuwira’y lugami at hapo,
ang luha na lamang ang pinatutulo.

At ang balang bibig na binubukalan
ng sabing magaling at katotohanan,
agad binibiyak at sinisikangan
ng kalis ng lalong dustang kamatayan.

O taksil na pita sa yama’t mataas,
O hangad sa puring hanging lumilipas,
ikaw ang dahilan ng kasamang lahat,
at niring nasapit na kahabag-habag.Sa korona dahil ng Haring Linseo
at sa kayamanan ng duken ama ko,
ang ipinangahas ng Konde Adolfo,
sabugan ng sama ang Albanyang reyno.

Ang lahat ng ito, mawawaing langit,
iyong tinutungha’y ano’t natitiis?
mula ka ng buong katuwira’y bait,
pinapayagan mong ilubog ng lupit.

Makapangyarihang kanan mo’y ikilos,
papamilansikin ang kalis ng poot,
sa Reynong Albanya’y kusang ibulusok,
ang iyong higanti sa masamang loob.

Bakit, kalangita’y bingi ka sa akin,
ang tapat kong luhog ay hindi mo dinggin?
Diyata’t sa isang alipusta’t iling
sampung tainga mo’y ipinangunguling?

Datapuwa’t sino ang tatarok kaya
sa mahal mong lihim, Diyos na dakila?
walang mangyayari sa balat ng lupa
di may kagalingang iyong ninanasa.

Ay, di saan ngayon ako mangangapit,
saan ipupukol ang tinangis-tangis,
kung ayaw na ngayong dingigin ng langit
ang sigaw ng aking malumbay na boses.

Kung siya mong ibig na ako’y magdusa,
Langit na mataas, aking mababata,
isagi mo lamang sa puso ni Laura
ako’y minsan-minsang mapag-alaala.

At dito sa laot ng dusa’t hinagpis,
malawak na luhang aking tinatawid,
gunita ni Laura sa naabang ibig,
siya ko na lamang ligaya sa dibdib.

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group