Author Message
Kid Paraiso
PostPosted: Tue Jun 30, 2009 11:28 pm    Post subject:

Paglilinaw lang po,

Baka hindi po Dr. Lino and Cora Paelmo?
Dr. Tino and Cora Paelmo ang tama?


Salamat po,

Kon. Kid
aca72
PostPosted: Tue Jun 30, 2009 7:51 am    Post subject: Pasasalamat

QES Adopt-A-Meal Program
Pasasalamat po ang ipinaaabot ng Quinale Elementary School sa ibinigay na halagang $250 (Php 11,963.00) para sa feeding program. From DR. LINO & CORA PAELMO in behalf of PAETENIAN'S CHICAGO MIDWEST
Received through Mr. TOMAS & MRS. LITA MADRIDEJOS and Treasurer AMY ADEA-ADAO30 June 2009 - Teachers, Principal Mrs. Victorina B. Limlengco together with Mr. Tomas & Mrs. Lita Madridejos & Treasurer, Mrs. Amy Adea-Adao


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group