Pangalawang Punong-Bayan
Select messages from
# through # FAQ
[/[Print]\]

USAP PAETE -> Balitang Paete - Sangguniang Bayan

#1: Pangalawang Punong-Bayan Author: mutukLocation: Vice mayor Rojilyn Bagabaldo PostPosted: Mon Apr 08, 2013 3:15 am
    —
Artikulo 2
Ang Pangalawang Punong-Bayan


Seksyon 445. Mga Kapangyarihan, Mga Tungkulin at Kabayaran. –

(a) Ang Pangalawang Punong-Bayan ay:


(1) Magiging tagapangulo ng Sangguniang Bayan at lalagda sa lahat ng mga awtorisasyon o garantiya na inilabas o kinuha mula sa kabang-yaman ng munisipyo para sa lahat ng mga kagastusang inilaan para sa operasyon ng Sangguniang Bayan;

(2) Batay sa batas ng serbisyo sibil, mga alituntunin at mga regulasyon, magtalaga ng lahat ng mga pinuno at mga empleado ng Sangguniang Bayan, maliban doon sa ang pamamaraan ng pagtatalaga ay tiyakang itinakda sa Kodigong ito;

(3) Gampanan ang Tanggapan ng Punong-Bayan para sa hindi natapos na panahon ng panunungkulan ng huli kung mangyayaring magkaroon ng palagiang bakante na itinatakda sa Seksyon 44, Unang Aklat ng Kodigong ito;

(4) Gumamit ng mga kapangyarihan at gumanap ng mga tungkulin at gawain ng Punong-Bayan sa mga kaso ng pansamantalang bakante na itinakda ng Seksyon 44, Unang Aklat ng Kodigong ito;

(5) Gumamit ng iba pang mga kapangyarihan at gumanap ng iba pang mga tungkulin at gawain na maaaring itakda ng batas o ordinansa.

(b) Ang Pangalawang Punong-Bayan ay tatanggap ng buwanang kompensasyo katumbas ng dalawampu’t limang (25) Antas ng Sahod na itinakda sa ilalim ng R.A. 6758 at ng ipinatutupad na pamamaraan na ipinalabas nang naayon dito.USAP PAETE -> Balitang Paete - Sangguniang Bayan


output generated using printer-friendly topic mod. All times are GMT - 5 Hours

Page 1 of 1

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group