BALANDRA 2 Family Tree
Select messages from
# through # FAQ
[/[Print]\]

USAP PAETE -> Family Trees

#1: BALANDRA 2 Family Tree Author: mutukLocation: Vice mayor Rojilyn Bagabaldo PostPosted: Mon Jan 29, 2007 12:53 am
    —
Angkan o Pulangan ng mga Balandra

I - Severina Balandra (Bina)
II - Santiago Balandra (Tiagong Kalikot)
III - Sinforosa Balandra ( Osang)
IV - Teresa Balandra
V - Marciano Balandra
VI - Silvestra Balandra (Vitang)
VII - Brigida Balandra
VIII - Emeterio Balandra
IX - Joaquin Balandra


Mga naging pamilya

I - Severina Balandra (Bina), naging asawa ng Esteban Baldemor (Manong Teban, kapatid ni Francisco Baldemor).
Naging mga anak (4)
1. Maria B. Baldemor,
2. Maria B. Baldemor,
3. Florencio B. Baldemor,
4. Guadalupe B. Baldemor,

II - Santiago Balandra (Tiagong Kalikot), naging unang asawa si Faustina Asido ngunit walang naging anak.

Naging ikalawang asawa si Maria Accuram
Naging mga anak (3)
1. Emilio A. Balandra, naging asawa si Maria Adea na anak ni Victoriano Adea.
Naging mga anak (5)
1A. Julian A. Balandra, naging asawa si Abadesa Cadayona na anak nina Raymunda Navarro at Marcelino Cadayona.
Naging mga anak (7)
1Ai. Yolanda C. Balandra,
1Aii. Estela C. Balandra,
1Aiii. Sonia C. Balandra,
1Aiv. Santiago C. Balandra,
1Av. Marina C. Balandra,
1Avi. Cecilia C. Balandra,
1Avii. Teresa C. Balandra,


1B. Candida A. Balandra (Canding), naging asawa ni Lope Aseoche na anak nina Porferia Caidic at Mateo Aseoche.
Naging mga anak (7)
1Bi. Crispin B. Aseoche, namatay ng bata apa.
1Bii. Zenaida B. Aseoche,
1Biii. Marian B. Aseoche,
1Biv. Reynaldo B. Aseoche,
1Bv. Ernesto B. Aseoche,
1Bvi. Freddie B. Aseoche,
1Bvii. Crispin B. Aseoche,


1C. Engracia A. Balandra (Asiang), naging asawa ni Leopoldo Dayo.
Naging mga anak (11)
1Ci. Rogelio B. Dayo, namatay ng bata pa.
1Cii. Isabelita B. Dayo,
1Ciii. Virginia B. Dayo, namatay ng bata pa.
1Civ. Ricardo B. Dayo,
1Cv. Juanito B. Dayo,
1Cvi. Marcelino B. Dayo,
1Cvii. Maria B. Dayo,
1Cviii. Lanie B. Dayo,
1Cix. Natividad B. Dayo,
1Cx. Leopoldo B. Dayo Jr.
1Cxi. Marietta B. Dayo,


1D. Gelacio A. Balandra, no info.

1E. Eufronia A. Balandra, naging asawa ni Felino Paygane (Pining).
Naging mga anak
1Ei. Aurea B. Paygane,
1Eii. Jose B. Paygane,
1Eiii. Virginia B. Paygane,
1Eiv. Urbano B. Paygane,
1Ev. Narciso B. Paygane, namatay ng bata pa.
1Evi. Crisologo B. Paygane,
1Evii. Antonia B. Paygane,
1Eviii. Ramon B. Paygane, namatay ng bata pa.
1Eix. Sofronia B. Paygane,
1Ex. Genaro B. Paygane,
1Exi. Cecilia B. Paygane,
1exii. Felino B. Paygane Jr.,
1exiii. Reymundo B. Paygane,


2. Eugenio A. Balandra,
3. Juan A. Balandra,

Naging ikatlong asawa si Josefa Umali
Isa ang naging anak
4. Rufina U. Balandra (Pina Kalikot),

III - Sinforosa Balandra ( Osang), naging asawa ni Teodoro Agbay na capatid nina Maria, Eding, Sebastian, Leoncia, Sixto, Maria, Mercedes at Maria Agbay.
Naging mga anak (4)
1. Alejandro B. Agbay (Leandro), naging asawa naman ni Unofra Baisas.
Naging anak
A. Carmen B. Agbay,

2. Candido B. Agbay, naging asawa naman si Osi Baet.
Naging mga anak (4)
A. Francisco B. Agbay,
B. Mamerta B. Agbay,
C. Ana B. Agbay,
D. Miling B. Agbay,

3. Perpetua B. Agbay, naging asawa naman ni Perfecto Adea, anak ni Maria Asido at Damaso Adea.
Naging mga anak (4)
A. Luisa A. Adea,
B. Milagros A. Adea,
C. Simon A. Adea,
D. Pablo A. Adea,

4. Bernabe B. Agbay (Bebeng), naging asawa naman ni Leoncia Edlagan, anak ni Juan Edlagan at Dalmacia Caday.
Naging mga anak (2)
A. Victoria E. Agbay,
B. Juanita E. Agbay,


IV - Teresa Balandra, naging unang asawa si Mariano Agapito
Naging mga anak (3)
1. Isabelo B. Agapito,
2. Felisa B. Agapito,
3. Guillerma B. Agapito,

Naging ikalawang asawa ni Teresa Balandra si Pantaleon Afuang ngunit walang naging anak dito.

V - Marciano Balandra, dating nagcapitan sa Paete, naging asawa si Angela Caancan.
mga anak (5)
1. Victoria C. Balandra (Toyang),
2. Alejandra C. Balandra (Anday),
3. Modesto C. Balandra,
4. Turiano C. Balandra,
5. Juan C. Balandra,

VI - Silvestra Balandra (Vitang), naging asawa ni Silvino Madreguerra capatid nina Inocencio, Felipe, Alejandra, Feliciana at Memerto Madreguerra,
Naging mga anak (3)
1. Maria B. Madreguerra, naging asawa naman ni Braulio Navarro.
Naging mga anak (3)
A. Demetria M. Navarro,
B. Irenea M. Navarro,
C. Arcadia M. Navarro,

2. Juana B. Madreguerra, naging asawa naman ni Esteban Cajipe na anak nina Isabel Dalangin at Cirilo Cajipe.
Naging mga anak (7)
A. Ramon M. Cajipe,
B. Alfonso M. Cajipe,
C. Honorio M. Cajipe,
D. Felicidad M. Cajipe,
E. Leonila M. Cajipe,
F. Trinidad M. Cajipe,
G. Juanita M. Cajipe,

3. Tecla B. Madregueera, naging asawa naman ikalawa ni Alon Valdellon.
Naging mga anak (2)
A. Felino M. Valdellon,
B. Antonio M. Valdellon,

VII - Brigida Balandra, naging asawa ni Jose Baet.
Naging mga anak (6)
1. Oni B. Baet, naging unang asawa ni Calixto Baldemor na capatid nina Antonia, Mamerto, Segunda, Gertrudes at Pablo Baldemor.

2. Gabriel B. Baet (Abe), naging asawa naman ni Cirila Caiyod capatid nina Conrado, Sotero at Aniceto Caiyod.

3. Macaria B. Baet (Ayang) ,naging asawa naman ni Paulino Dalagan.

4. Leoncia B. Baet, naging asawa naman ni Manuel Padora na taga San Pablo Laguna.

5. Irenea B. Baet, naging asawa ni Vivencio Ambat na taga San Pablo, Laguna.

6. Roman B. Baet, namatay na binatilyo na.


VIII - Emeterio Balandra, naging asawa si Miguela Acela
Naging mga anak
1. Angel Balandra
2. Cirila Balandra
3. Agustina Balandra (Gusti), naging asawa ni Eulalio Asido
Naging mga anak
A. Daniel Asido
B. Francisco Asido, Lolo ni Somy G. Asido Wink
C. Olympia Asido
D. Macario Asido
E. Teodoro Asido
F. Modesto Asido

4. Carmen Balandra,
5. Marcela Balandra, naging asawa ni Rufino Cabrera
Naging mga anak
A. Maura Cabrera
B. Gerarda Cabrera (Nurse)

6. Gregoria Balandra, naging asawa ni Aton Caiyod

7. Bartola Balandra, naging asawa ni Estanislao Salceda walang record kung ano ang ngalan ng mga magulang.
Naging mga anak
A. Ursula Salceda, 3rd wife ni Calixto Baldemor na anak nina Teresa Palatino at Mariano Baldemor.
Naging mga anak
i. - Estanislao Baldemor (Islaw),
ii. - Alejandro Baldemor (Dandoy),
iii. - Andres Baldemor,
iv. - Perfecto Baldemor (Pecto), naging asawa si Felicing Valdespina Dailo - biyenan ko po Very Happy
v. - Emiliana Baldemor,
vi. - Eugenia Baldemor,
vii. - Faustino Baldemor,
viii - Teodoro Baldemor,

B. Juana Salceda, naging unang asawa ni Telesporo David na taga Pampanga.
Naging mga anak
i. - Anicia David
ii. - Juanito David
iii. - Victor David
iv. - Maria David
v. - Eding David
vi. - Segunda David
vii. - Roger David
viii.- Felix David
ix. - Jovita David


C. Pablo Salceda, naging asawa si Isabel Baldemor na anak nina Cristina Palero at Esteban Baldemor.
Naging mga anak
i. - Miguel Salceda, namatay na bata pa
ii. - Dominica Salceda, naging asawa ni Lorenzo Dizon na taga Cavite
iii. - Maria Salceda, naging asawa ni Reste Cagayat na anak ng Marcelo Cagayat.
iv. - Gregorio Salceda, naging asawa si Emilia Angeles na anak ng Juan angeles.
v. - Isabelo Salceda, naging asawa si Elena Cadapan na anak nina Maria Iglesia at Feliciano Cadapan.
vi. - Cristina Salceda, naging asawa ni Roberto Paygani.
vii. - Pedro Salceda, naging asawa si Remedios Cabisidan
viii. - Feliciano Salceda, naging asawa si Ma. Luisa Saria na taga Imus, Cavite
ix. - Ruben Salceda, namatay na bata pa
x. - Emiliana Salceda, naging asawa ni Uldarico Ramos

D. Maximo Salceda, tumandang binata
E. Simplecia Salceda, naging asawa ni Doroteo Cajumban na anak nina Juana Gagatan at Raymundo Cajumban pero walang naging anak ngunit meron naging palaki na anak anakan.
i. - Rogelio Cajumban
ii. - Jaime Cajumban


8. Segunda Balandra, naging unang asawa ni Engracio Navarro Idea
Naging mga anak
A. Lope Navarro, naging asawa si Florentina Mesosa na kapatid nina Felisa, Constantino, Felisa at Marciano Mesosa.
Isa ang naging anak
i. Teofila Navarro (Ilang), naging asawa ni Marciano Balandra na anak nina Fortunata Cagahastian at Hermogenes Balandra.
Naging mga anak ( 8 )
1.) Rene Balandra
2.) Aurora Balandra
3.) Nieves Balandra
4.) Fely Balandra
5.) Marciano Balandra Jr.
6.) Emma Balandra Wink
7.) Enrique balandra
8.) Lorenzo Balandra.

B. Eugenio Navarro, namatay na bata pa
C. Segundo Navarro, namatay na bata pa


Note: Ang Engracio Navarro Idea ay nag asawang muli. Naging ikalawang asawa niya si Josefa Crespo (balo ni _____ Fadul) na kapatid ni Toribia Crespo.
Naging mga anak (3)
A. Domingo Navarro, naging asawa si Perpetua Madrio na taga Pangil, Laguna.
B. Daniel Navarro, naging unang asawa si Juana Afuang na anak nina Franisa Baguio at Domingo Afuang.
Ikalawang asawa si Simeona Barzaga.
C. Paula Navarro, naging asawa ni Jose Laygo na taga Batangas, Batangas.


Last edited by mutuk on Tue Dec 04, 2007 10:35 pm; edited 10 times in total

#2:  Author: mharbaldemor PostPosted: Mon Jan 29, 2007 11:33 am
    —
Vice Mutuk, Assalam Alikom! Pasensya na, sasali ako, palapit na kasi ng palapit ang research mo sa pamilya namin. Dun sa mag-asawang Cristina Palero at Esteban Baldemor, Yun ang lolo ng tatay ko kasi ang Dada Sabel Salceda ay kapatid ng lolo ko Carlomagno Palero Baldemor, asawa ng Engracia (Asyang Ermita) Balandra. Kaya naman ako interesado dahil akala ko, ang Dada Asyang ko ang makikita ko sa post mo dahil Balandra sya. Ang magulang nya ay Juan Balandra at Dionisia Valencia. Pakisilip naman oh! Pati na yung sa Dada Magno. Salamat po!... (Hall 761)

#3: Vice Question...??? Author: Lhar_BaguioLocation: Paete, Laguna PostPosted: Thu Mar 15, 2007 3:28 am
    —
dito po sa dalawang posting ng Balandra di ko po ata makita ung Pamilya ng magkakapatid nina Dada Ponie (Eufronia Balandra Paygane), Dada Julian Balandra, Dada Canding Balandra, Dada Lacio at Dada Isyang, anak po nina Dada Emilio Balandra at Maria kung di po ako nagkakamali, anak po ng Dada Julian ang Tita Sonia Balandra, i'm just curious or namamalik mata lang ako sa dami ng mga pangalang naka sulat....Thanks.....!!

#4:  Author: mutukLocation: Vice mayor Rojilyn Bagabaldo PostPosted: Thu Mar 15, 2007 5:27 am
    —
Larry,

Hindi ka namamalikmata. Ngayon ko lang nai-post. Silip ka uli!

Paki post mo yung lists ng mga naging pamilya ng mga anak ng Dada Pining.

Regards,

#5: Balandra Family Tree 2 Author: Antonia B. Paygane PostPosted: Thu May 10, 2007 8:52 pm
    —
Vice Mutuk, Ako po si Antonia B. Paygane, anak po ni Eufronia Balandra Paygane at Felino Dalay Paygane Sr.. Wala po kaming kapatid na Ariston ang pangalan. Ako po ang sumunod kay Crisologo B. Paygane, Antonia B. Paygane, (instead of Ariston), Ramon B. Paygane (namatay ng bata pa), Sofronia B. Paygane, Genaro B. Paygane, Cecilia B. Paygane, Felino B. Paygane and may youngest pa kami si Reymundo B. Paygane. Pwede bang ipaki-check po lamang sa record natin sa monicipio. Marami pong salamat


Note: Naayos ko na po. Thanks! - Mutuk

#6: Re: BALANDRA 2 Family Tree Author: bahj.basaLocation: Amador "Bahj" Acuram Basa Jr PostPosted: Tue Dec 04, 2007 3:28 am
    —
mutuk wrote:

III - Sinforosa Balandra ( Osang), naging asawa ni Teodoro Agbay


Vice Mutuk,

Isa pa po. Kung wala pong "sensitive" link , pakidugtungan po Balandra-Agbay tree.

Salamat in advance.

Bahj,

Walang anuman!

vice mutukUSAP PAETE -> Family Trees


output generated using printer-friendly topic mod. All times are GMT - 5 Hours

Page 1 of 1

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group