CAANCAN 2 FAMILY TREE
Select messages from
# through # FAQ
[/[Print]\]

USAP PAETE -> Family Trees

#1: CAANCAN 2 FAMILY TREE Author: mutukLocation: Vice mayor Rojilyn Bagabaldo PostPosted: Tue Feb 06, 2007 8:31 am
    —
Lahing pinagmulan ng Jose Dalhag Caancan na naging estudyante ni Gat Jose Rizal.


Siya ay nagmula sa apat na magkakapatid ngunit wala ng makapagsabi ng ngalan ng kanilang mga magulang.
I. Valeriano Caancan,
II. Remigio Caancan
III. Candido Caancan
IV. Joaquin Caancan


I. Valeriano Caancan, naging asawa si Ines Dalhag na kapatid nina Pedro, Parajedes, Maria at Isabel Dalhag.

Naging mga anak (7)
1. Leogarda Caancan, naging asawa ng Antonio Asido
Naging mga anak (2)
a. Evaresto Asido
b. Dorotea Asido


2. Maria Caancan, namatay na bata pa
3. Pedro Caancan, namatay na bata pa
4. Pedro Caancan, namatay din na bata pa
5. Ambrocio Caancan, namatay rin na bata pa
6. Francisco Caancan
, naging unang asawa si Catalina Valdellon ngunit walang naging anak. Naging ikalawang asawa si Juana Dailo kung saan siya nagkaroon ng isang anak
a. Gregorio Caancan - matagal na nanirahan sa U.S. , naging unang asawa ay isang Americana ngunit walang naging anak sa Americana umuwi sa Paete at nagkapamilya.- ito ang ama ni Amang George "Oyong" Caancan na nakatira sa V. Ac-ac St.

7. Jose Caancan (May 20, 1877- May 8, 1965), isang escultor at naging escuela ni Jose Rizal (1861-1896), naging unang asawa si Vicenta Salem na isang taga Pakil ngunit nabalo ng walang anak dito. Naging ikalawang asawa si Rafaela Sanchez (Elang) na balo ni Joaquin Afuang ngunit wala din naging anak dito si Jose Caancan.


II. Remigio Caancan, naging asawa ay Maria (no other info)
Naging mga anak (2)
1. Parajedes Caancan, naging asawa ng Domingo Baldemor
2. Angela Caancan, naging asawa ng Marciano Balandra na nagkapitan sa Paete nung panahon ng Kastila.


III. Candido Caancan, tumandang binata
IV. Joaquin Caancan binata na ng mamatay

#2:  Author: mutukLocation: Vice mayor Rojilyn Bagabaldo PostPosted: Thu Jun 20, 2013 1:32 am
    —
Ines Dalhag Caancan, the mother of Paete sculptor Jose Caancan partly supported her family by sewing clothes and embroidering the robes of religious icons.

source: page 104 Review of Women's Studies THE FILIPINA AS ARTIST AND ART SUBJECT IN 19TH CENTURY PHILLIPINE ART
http://journals.upd.edu.ph/ind...../3060/2879USAP PAETE -> Family Trees


output generated using printer-friendly topic mod. All times are GMT - 5 Hours

Page 1 of 1

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group