BALDEMOR 3 FAMILY TREE
Select messages from
# through # FAQ
[/[Print]\]

USAP PAETE -> Family Trees

#1: BALDEMOR 3 FAMILY TREE Author: mutukLocation: Vice mayor Rojilyn Bagabaldo PostPosted: Fri Jun 08, 2007 8:11 am
    —
( Records from Catholic Church

Baldemor, Ambrocio B. Oct. 26, 1867 Estevan & Severina Balandra
Baldemor, Maria B. Jun. 15, 1870 Estevan & Severina Balandra
Baldemor, Eduviges B. Oct. 16, 1872 Estevan & Severina Balandra
Baldemor, Maria B. Sep. 24, 1874 Estevan & Severina Balandra
Baldemor, Bonifacia B. May 31, 1880 Estevan / Severina Balandra
Baldemor, Rosenda B. Mar. 1, 1882 Estevan / Severina Balandra
Baldemor, Segunda B. May 30, 1884 Estevan / Severina Balandra
Baldemor, Guillermo B. Jun. 24, 1886 Estevan / Severina Balandra
Baldemor, Dominga B. Aug. 3, 1888 Estevan / Severina Balandra
Valdemor, Maria V. Dec. 11, 1891 Estevan / Severina Valandra
Grand Parents :
Apolonio Baldemor & Jacinta Cadiao
Jose Balandra & Luciana Afungol

Baldemor, Matea A. Feb. 27, 1871 Francisco & Paula Acuram
Baldemor, Juana A. Feb. 28, 1871 Francisco & Paula Acuram
Grand Parents :
Apolinario Baldemor & Jacinta Cadyao
Gregorio Acuram & Juana Agbung

Baldemor, Teofista C. Sep. 20, 1882 Francisco / Paula Caydec
Baldemor, Marcelo C. Oct. 27, 1884 Francisco / Paula Caidic
Baldemor, Leoncia C. Nov. 25, 1886 Francisco / Paula Caidic
Grand Parents :
Apolinario Baldemor & Jacinta Cadiao
Estevan Caidic & Perfecta Adifuin

Baldemor, Juana G. Sep. 15, 1870 Pelagio & Pragedes Galendis
Grand Parents :
Apolinario Baldemor & Jacinta Cadiao
Pascual Galendis & Lorensa Agbung-Mutuk )Ang pulangan ng mga Baldemor na nagmula sa magkapatid na Esteban at Francisco Baldemor.

Hindi na naalaman ang ngalan ng mga magulangI Esteban Baldemor, naguing asawa si Severina Balandra (Tandang Bena) na capatid nina Santiago, Teresa, Marciano, Silvestra, Brigida at Emeterio Balandra.
Naging mga anak (4)
1. Maria B. Baldemor (Angue 1), naging asawa ng Juan Cagayat (Aton) na anak nina Narcisa Bago at Vicente Cagayat.
2. Maria B. Baldemor (Angue 2), naging unang asawa ni Andres Caguin. Walang naging anak.
3. Florencio B. Baldemor (Ceyo), naging asawa si Maria Agbay (Angue Ceyo) na capatid nina Teodoro, Sinforosa, Mercedes, Sixto at Leoncia Agbay.
Ang naguing mga anak ( 8 )
A. Emiliana A. Baldemor (Ilang),
B. Salustiano A. Baldemor,
C. Silvino o Albino A. Baldemor (Bino),
D. Fernando A. Baldemor (Pando),
E. Engracia o Bonifacia A. Baldemor (Asiang),
F. Perfecto A. Baldemor (Pecto),
G. Demetria A. Baldemor (Metring),
H. Luis A. Baldemor,4. Guadalupe B. Baldemor (Upeng), naging asawa ni Miguel Ibanez na anak ni Nazario Ibanez kay Gregoria.

II Francisco Baldemor, naguinmg asawa si Paula Caidic.
Naging mga anak (4)
1. Antonia C. Baldemor, naging unang asawa ni Juan Bague.
2. Teofista C. Baldemor, naging asawa ni Eustaquio Dalay na capatid nina Maria, Damiana, Andrea at Teodoro Dalay.
3. Marcelo C. Baldemor, naging unang asawa si Maria Asido na anak nina Petra Africano at Candido Asido.
Naging ikalawang asawa si Maria Asido (Sengke) capatid ng una niyang asawa.
Naging ikatlong asawa si Demetria Navarro (Teyang) anank nina Maria Madreguerra at Braulio Navarro.
4. Leoncia C. Baldemor, naging ikalawang asawa ni Nicasio Valdespina (Casio Panday).


Mga naging pamilya


I Esteban Baldemor, naguing asawa si Severina Balandra (Tandang Bena) na capatid nina Santiago, Teresa, Marciano, Silvestra, Brigida at Emeterio Balandra.
Naging mga anak (4)
1. Maria B. Baldemor (Angue 1), naging asawa ng Juan Cagayat (Aton) na anak nina Narcisa Bago at Vicente Cagayat.
Naging mga anak (5)
A. Pablo B. Cagayat, naging asawa si Simeona Valencia.
Naging mga anak (9)
i. Andres V. Cagayat,
ii. Felisa V. Cagayat,
iii. Carlos V. Cagayat, namatay ng bata pa.
iv. Gregorio V. Cagayat, namatay din ng bata pa.
v. Ramona V. Cagayat, namatay din ng bata pa.
vi. Norberto V. Cagayat,
vii. Tomas V. Cagayat,
viii. Nene V. Cagayat,
ix. Pedro V. Cagayat,

B. Serapio B. Cagayat, naging asawa si Luciana Mendoza.
Naging mga anak (9)
i. Claro M. Cagayat, namatay ng bata pa.
ii. Juan M. Cagayat,
iii. Maximo M. Cagayat,
iv. Andrea M. Cagayat,
v. Carlos M. Cagayat,
vi. Ruperto M. Cagayat,
vii. Nicanora M. Cagayat,
viii. Felisa M. Cagayat,
ix. Alfredo M. Cagayat,

C. Isidora B. Cagayat, naging asawa ni Juan Dans na anak nina Maria Bague at Bartolome Dans.
Naging mga anak ( 8 )
i. Benito C. Dans,
ii. Caridad C. Dans,
iii. Mary C. Dans,
iv. Milagros C. Dans,
v. Pilar C. Dans,
vi. Laureto C. Dans,
vii. Luisa C. Dans,
viii. Soledad C. Dans,

D. Quintin B. Cagayat,

E. Eusebia B. Cagayat, naging unang asawa ni Basilio Agbay (Basiling) anak nina Florentina Adefuin at Sixto Agbay.
Naging mga anak (2)
i. Leticia C. Agbay, nurse
ii. Basilio C. Agbay Jr.,

Agbay Family Tree http://paete.org/forums/viewtopic.php?t=7528

2. Maria B. Baldemor (Angue 2), naging unang asawa ni Andres Caguin.
Walang naging anak.

3. Florencio B. Baldemor (Ceyo), naging asawa si Maria Agbay (Angue Ceyo) na capatid nina Teodoro, Sinforosa, Mercedes, Sixto at Leoncia Agbay.
Naging mga anak ( 8 )
A. Emiliana A. Baldemor, tumandang dalaga.

B. Salustiano A. Baldemor, naging asawa si Maxima Dalay na anak ng Juan Dalay.
Naging mga anak (4)
i. Honorio D. Baldemor,
ii. Demetrio D. Baldemor,
iii. Juan D. Baldemor,
iv. Adelaido D. Baldemor,

C. Silvino A. Baldemor, naging unang asawa ni Maria Achoy.
Naging mga anak (2)
i. Esteban A. Baldemor (Teban),
ii. Albina A. Baldemor,

D. Fernando A. Baldemor, naging unang asawa ni Catalina BAes na anak nina Mauricia Ac-ac at Juan Baes.
Walang naging anak.
Naging ikalawang asawa si Marcela Cawil na anak nina Emang Agapito at Eulalio Cawil.

E. Bonifacia A. Baldemor (Asiang), naging asawa ni Hermogenes Madrigal na anak nina Monica Aseoche at Manuel Madrigal.
Naging mga anak (3)
i. Alejandra B. Madrigal,
ii. Eugenio B. Madrigal,
iii. Catalina B. Madrigal,

F. Perfecto A. Baldemor, naging unang asawa si Felisa Balquiedra.
Isa ang naging anak
i. Anicia B. Baldemor, namatay sa tama ng bala casama ang kanyang Tanda (Maria Agbay) Angue Ceyo ng pasukin ang Paete ng HUKBALAHAP, ng makalipas ang Liberation 1947.

Naging ikalawang asawa ni Perfecto Baldemor si Julia Casilag.
Naging mga anak (4)
ii. Milagros C. Baldemor,
iii. Nicanor C. Baldemor,
iv. Alberto C. Baldemor,
v. Salud C. Baldemor,

G. Luis A. Baldemor, namatay sa sakit na tipus.

H. Demetria A. Baldemor, naging asawa ni Jose Dalay na anak nina Florencia Acantilado at Calixto Dalay.
Naging mga anak (4)
i. Fiameta B. Dalay,
ii. Zenaida B. Dalay,
iii. Rolando B. Dalay,
iv. Juan B. Dalay, namatay ng sanggol pa.


4. Guadalupe B. Baldemor (Upeng), naging asawa ni Miguel Ibanez na anak ni Nazario Ibanez kay Gregoria.
Namatay sa panganganak kasama ang sanggol at nabalo si Miguel Ibanez.

II Francisco Baldemor, naguinmg asawa si Paula Caidic.
Naging mga anak (4)
1. Antonia C. Baldemor, naging unang asawa ni Juan Bague.
Isang babae ang naging anak
A. Jacoba B. Bague,

2. Teofista C. Baldemor, naging asawa ni Eustaquio Dalay na capatid nina Maria, Damiana, Andrea at Teodoro Dalay.
Naging mga anak (4)
A. Eusebio B. Dalay,
B. Marcela B. Dalay,
C. Nita B. Dalay, namatay na dalaga na.
D. Eustacia B. Dalay,


3. Marcelo C. Baldemor, naging unang asawa si Maria Asido na anak nina Petra Africano at Candido Asido.
Isang babae ang naging anak
A. Julia A. Baldemor,naging asawa ni Leon Cads na anak ni Jose Cads.
Dalawa ang naging anak
i. Arcadio B. Cads (Dade), naging asawa si Natividad Pagsuyuin na anak nina Melitona Baisas at Mariano Pagsuyuin.
Naging mga anak (5)
1.) Bernarda P. Cads (Nadjie), (+)
2.) Ex-Coun. Anselmo P. Cads, (+)
3.) Presentacion P. Cads,
4.) Crisanto P. Cads,
5.) Danilo P. Cads,


ii. Placido B. Cads, (+) naging asawa si Lucila de Mesa.
Naging anak
1.) Rico Cads (+)
2.) Marivic Cads,


Naging ikalawang asawa ni Marcelo Baldemor si Maria Asido (Sengke) capatid ng una niyang asawa.
Isa din ang naging anak dito
B. Segunda A. Baldemor (+)naging asawa ni Arturo Ludevico (+).
Naging mga anak (10)
i. Manuel B. Ludovico,
ii. Victor B. Ludovico, (+)
iii. Jaime B. Ludovico,
iv. Julian B. Ludovico, (+)
v. Mario B. Ludovico, (+)
vi. Luis B. Ludovico,
vii. Celso B. Ludovico,
viii. Myrna B. Ludovico, (+)
ix. Cornelio B. Ludovico,
x. Catalino B. Ludovico, (+)Naging ikatlong asawa ni Marcelo Baldemor si Demetria Navarro (Teyang) anank nina Maria Madreguerra at Braulio Navarro.
Tatlo ang naging anak dito
C. German N. Baldemor, naging asawa si Rosario Cadayona na anak nina Josefa Calabig at Pedro Cadayona.
Naging mga anak (6)
i. Rosy C. Baldemor,
ii. Marina C. Baldemor,
iii. Ernesto C. Baldemor,
iv. Anita C. Baldemor,
v. Maria C. Baldemor,
vi. Norma C. Baldemor,


Nagkahiwalay ang mag asawang German Baldemor at Rosario Cadayona. Nakapisan ni German Baldemor si Felisa Gagarin na anak nina Juliana Dimaano at Alejandro Gagarin.
Pito ang naging anak nila.
vii. Vilma G. Baldemor,
viii. Tomas G. Baldemor,
ix. Felix G. Baldemor,
x. Narciso G. Baldemor,
xi. Damaso G. Baldemor,
xii. Abner G. Baldemor,
xiii. Andres G. Baldemor,


D. Marta N. Baldemor, naging asawa ni Pedro Bagongahasa na anak nina Irenea Fadul at Ananias Bagongahasa.
Naging mga anak (9)
i. Rogelio B. Bagongahasa,
ii. Teresita B. Bagongahasa,
iii. Veronica B. Bagongahasa,
iv. Andy B. Bagongahasa,
v. Oscar B. Bagongahasa,
vi. Celia B. Bagongahasa,
vii. Hermie B. Bagongahasa,
viii. Eddie B. Bagongahasa,
ix. Sonia B. Bagongahasa,


Bagongahasa Family Tree http://www.paete.org/forums/vi.....7839#17839

E. Ana N. Baldemor, naging asawa ni Lauro Cadawas na anak nina Catalina Ac-ac at Gregorio Cadawas.
Naging mga anak ( 8 )
i. Generoso B. Cadawas,
ii. _________ Cadawas, namatay ng bata pa.
iii. Nemesio B. Cadawas,
iv. Minelo B. Cadawas,
v. Leonila B. Cadawas,
vi. Adora B. Cadawas,
vii. Gregorio B. Cadawas,
viii. Rewel B. Cadawas,4. Leoncia C. Baldemor, naging ikalawang asawa ni Nicasio Valdespina (Casio Panday).


Last edited by mutuk on Mon Feb 13, 2012 1:35 am; edited 10 times in total

#2: Baldemor - Ludovico - Cads Updates and Corrections Author: Tony Val PostPosted: Fri Jul 20, 2007 1:17 am
    —
Maraming salamat po Vice Mayor Mutuk sa pag track down po ng aming mga Ninuno..

3. Marcelo C. Baldemor, naging unang asawa si Maria Asido na anak nina Petra Africano at Candido Asido.
Isang babae ang naging anak
A. Julia A. Baldemor,naging asawa ni Leon Cads na anak ni Jose Cads.
Dalawa ang naging anak
i. Arcadio B. Cads (Dade), naging asawa si Natividad Pagsuyuin na anak nina Melitona Baisas at Mariano Pagsuyuin.
Naging mga anak (5)
1.) Bernarda P. Cads (Nadjie +)
2.) Ex-Coun. Anselmo P. Cads,
3.) Presentacion P. Cads,
4.) Crisanto P. Cads,
5.) Danilo P. Cads,

ii. Placido B. Cads (Edong +) , naging asawa si Lucila de Mesa taga Binan
Naging mga anak
1.) Rico Cads (+)
1.) Marivic Cads,


Naging ikalawang asawa ni Marcelo Baldemor si Maria Asido (Sengke) capatid ng una niyang asawa.
Isa din ang naging anak dito
B. Segunda A. Baldemor (+) naging asawa ni Arturo LUDOVICO (+)
Naging mga anak (9)
i. Manuel B. Ludovico,
ii. Victor B. Ludovico, (+)
iii. Jaime B. Ludovico,
iv. Julian B. Ludovico, (+)
v. Mario Ludovico (+)
vi. Luis B. Ludovico,
vii. Celso B. Ludovico,
viii. Myrna B. Ludovico, (+)
ix. Cornelio B. Ludovico,
x. Catalino B. Ludovico, (+)


Naging ikatlong asawa ni Marcelo Baldemor si Demetria Navarro (Teyang) anank nina Maria Madreguerra at Braulio Navarro.
Tatlo ang naging anak dito
C. German N. Baldemor, naging asawa si Rosario Cadayona na anak nina Josefa Calabig at Pedro Cadayona.
Naging mga anak (6)
i. Rosy C. Baldemor,
ii. Marina C. Baldemor,
iii. Ernesto C. Baldemor,
iv. Anita C. Baldemor,
v. Maria C. Baldemor,
vi. Norma C. Baldemor,

Nagkahiwalay ang mag asawang German Baldemor at Rosario Cadayona. Nakapisan ni German Baldemor si Felisa Gagarin na anak nina Juliana Dimaano at Alejandro Gagarin.
Pito ang naging anak nila.
vii. Vilma G. Baldemor,
viii. Tomas G. Baldemor,
ix. Felix G. Baldemor,
x. Narciso G. Baldemor,
xi. Damaso G. Baldemor,
xii. Abner G. Baldemor,
xiii. Andres G. Baldemor,

D. Marta N. Baldemor, naging asawa ni Pedro Bagongahasa na anak nina Irenea Fadul at Ananias Bagongahasa.
Naging mga anak (9)
i. Rogelio B. Bagongahasa,
ii. Teresita B. Bagongahasa,
iii. Veronica B. Bagongahasa,
iv. Andy B. Bagongahasa,
v. Oscar B. Bagongahasa,
vi. Celia B. Bagongahasa,
vii. Hermie B. Bagongahasa,
viii. Eddie B. Bagongahasa,
ix. Sonia B. Bagongahasa,

E. Ana N. Baldemor, naging asawa ni Lauro Cadawas na anak nina Catalina Ac-ac at Gregorio Cadawas.
Naging mga anak ( 8 )
i. Generoso B. Cadawas,
ii. _________ Cadawas, namatay ng bata pa.
iii. Nemesio B. Cadawas,
iv. Minelo B. Cadawas,
v. Leonila B. Cadawas,
vi. Adora B. Cadawas,
vii. Gregorio B. Cadawas,
viii. Rewel B. Cadawas,


4. Leoncia C. Baldemor, naging ikalawang asawa ni Nicasio Valdespina (Casio Panday).

___________________________________________________

Noted:
Tonyval,

Thanks sa corrections and added infos.

Mutuk

#3: Amin po ang Pasasalamat sa inyo Vice Mutuk Author: Tony Val PostPosted: Fri Jul 20, 2007 1:43 pm
    —
Hello Vice Mutuk..you're most welcome po at amin po ang pasasalamat sa inyo dahil ngayon ko pa nakita ang Family tree namin at maraming salamat din po doon sa family tree ng mga Caday'sa sa family side namin.


Meron na rin po bagang para sa mga Acantilado dahil alam ko po ay may Ludovico po sa Acantilado na kapatid po ng aming mg ayumaong Lolo Arturo at Lolo Alexander Ludovico..bale Dada Turing "Victoria Ludovico" po ata..

Salamat po Muli Vice...God Bless.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tonyval,

Heto na yung request mo.


Acantilado Family Tree
http://paete.org/forums/viewto.....2514#22514

Mutuk

#4: Si Kang Momoy po buhay na buhay Author: Tony Val Ludovico PostPosted: Wed Jul 25, 2007 3:16 am
    —
Vice Mutuk,
Si Kang Momoy Cads po ay buhay na buhay po di ba ..paki-correct lag po yung (+) sign..marami pong salamat

Regards,
Tony Val

#5: ala-ala Author: Kinale PostPosted: Wed Jul 25, 2007 6:43 am
    —
Mang Tony,
Namayapa na po si dating konsehal A."Momoy" Cads, noon pong Mayo 30 nang taong kasalukuyan.Tunghayan po ninyo sa "Greetings and Sympathies".
Muli po ang dalangin..kapayapaan sa mga naiwang mahal sa buhay ni toto Momoy.
Sumaatin pong lahat ang pagpapala nang Poong Lumikha.
Kinale

Here is the link http://www.paete.org/forums/viewtopic.php?t=4784

#6: Malungkot na balita Author: Tony Val Ludovico PostPosted: Wed Jul 25, 2007 6:53 pm
    —
Maraming salamat at hindi ko nalaman na Yumao na pala ang Kang Momoy at huli kaming nagkita ay libing ni Ama July 1999....pwede bang iparating na lang sa kaniyang pamilya at sa aking ibang kamag-anakan na CADS family ang pangungumusta..

Pasensiya na po Bise at hindi ko po kasi alam...

Tony "Val" LudovicoUSAP PAETE -> Family Trees


output generated using printer-friendly topic mod. All times are GMT - 5 Hours

Page 1 of 1

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group