BAYSAULI FAMILY TREE
Select messages from
# through # FAQ
[/[Print]\]

USAP PAETE -> Family Trees

#1: BAYSAULI FAMILY TREE Author: KhinzLocation: Andre Wilkins S. Sadsad PostPosted: Mon Oct 08, 2007 4:24 am
    —
nais ko lang po malaman dahil ang kilala ko lang po na lolo ko sa tuhod ay ang joaquin Baysauli na ang ama ay si Ramon Baysauli (Tandang Bisu)

#2:  Author: mutukLocation: Vice mayor Rojilyn Bagabaldo PostPosted: Mon Oct 08, 2007 5:55 am
    —
Ang Angkan ng mga Baysauli dito sa Paete ay buhat sa katauhan ng magkapatid na Severino at Francisco Baysauli dahil wala ng nakaalam ng ngalan ng kanilang mga magulang.

Magkapatid
I. Severino Baysauli,
II. Francisco Baysauli

Naging Familia ng bawat isa:


I. Severino Baysauli, isang albulario at kung palayawan ay Manong Beno, naging unang asawa si ________ Adeque.
Naging mga anak (3)
1. Maria Baysauli, walang naging familia. Tumandang dalaga hanggang sa mamatay.

2. Paulina Baysauli, naging unang asawa si _______ Accupanda.
Walang naging anak.

Namatay si _______ Accupanda at nabalo si Paulina Baysauli. Naging ikalawang asawa ni Paulina si Nicolas Aseoche na balo naman ni Feliciana Afungol.
Wala ding naging anak dito.

Namatay si Nicolas Aseoche at nabalong muli si Paulina Aseoche. Naging ikatlong asawa niya si Esteban Baldemor.
Wala ding naging anak dito.

3. Ramon Baysauli, naging asawa nito si Simeona Dana (Onang) na anak nina Fortunata Galaboc at Hugo Dana.
Naging mga anak ( 8 )
A. Cristeta D. Baysauli, naging ikalawang asawa ni Eustaquio Agbada na anak nina Juan Agbada sa una niyang asawa na si Alejandra Accuram Cahanap.
Naging mga anak (6)
i. Clarita Agbada, namatay na bata pa.
ii. Renato Agbada, namatay na bata pa.
iii. Eustaquio Agbada, naging asawa si Eva Limlengco na anak nina Anacleta Navarro at Felino Limlengco.
iv. Demetria Agbada,
v. Dolores Agbada,
vi. Florencio Agbada,

B. Jose D. Baysauli, naging asawa si Esperanza Astallero.
Naging mga anak (9)
i. Rogelio Baysauli,
ii. Oscar Baysauli,
iii. Alberto Baysauli,
iv. Rodolfo Baysauli,
v. Liberty Baysauli,
vi. Jose Baysauli,
vii. Buenaventura Baysauli,
viii. Gelacio Baysauli,
ix. Renato Baysauli,

C. Joaquin D. Baysauli, naging asawa si Marcosa (Salud) Cadawas na anak nina Catalina Ac-ac at Gregorio Cadawas.
Naging mga anak (5)
i. Esmeralda C. Baysauli,
ii. Estelita C. Baysauli,
iii. Gloria C. Baysauli,
iv. Eugenio C. Baysauli,
v. Bartolome C. Baysauli,

D. Victoria D. Baysauli, naging asawa ni Balbino Cadapan.
Naging mga anak (6)
i. Gloria B. Cadapan,
ii. Benito B. Cadapan,
iii. Emilio B. Cadapan,
iv. Mario B. Cadapan,
v. Patricia B. Cadapan,
vi. Dolores B. Cadapan,

E. Remedios D. Baysauli,naging asawa ni Pablo Pontipedra.
Naging mga anak (7)
i. Pablo B. Pontipedra, namatay na bata pa.
ii. Gabina B. Pontipedra,
iii. Victoria B. Pontipedra,
iv. Hellia B. Pontipedra,
v. Susan B. Pontipedra,
vi. Evan B. Pontipedra,
vii. Pablo B. Pontipedra Jr.,

F. Bartolome D. Baysauli, namatay na bata pa.

G. Ligaya D. Baysauli, naging unang asawa ni Juanito Dacsil na anak nina Concepcion Aseoche at Juan Dacsil.
Isang lalaki ang naging anak
i. Juan B. Dacsil, namatay na bata pa.

H. Romualdo D. Baysauli, namatay na bata pa.

Namatay si ______ Adeque at nabalo si Severino Baysauli at naging ikalawang asawa niya si Juana Afuang na capatid nina Mariano, Venancio at Paulina Afuang.
Dalawa ang naging anak dito
4. Felisa A. Baysauli, no info

5. Aniceto A. Baysauli (Ceto), naging asawa si Urbana Barnez na taga Sampaloc Quezon.
Naging mga anak (3)
A. Alejandro B. Baysauli, naging asawa si Lydia Dayo na taga Sampaloc Quezon.
Naging mga anak (2)
i. Samson D. Baysauli,
ii. Rony D. Baysauli,

B. Petra B. Baysauli, namatay na bata pa.

C. Gloria B. Baysauli, no info.

Naging ikatlong asawa ni Severino Baysauli si Leoncia Galacgac (balo ni Eufracio Baldovino at Angelo Edquitao) na capatid nina Juana, Paula, Potenciana, Francisca, Federica at Maria Galacgac.
Walang naging anak ang kanilang pagsasama.


II. Francisco Baysauli naging asawa si Florencia Fabrig.
Naging mga anak (2)
1. Vicente F. Baysauli, naging unang asawa si Maxima Adefuin.
Naging mga anak (3)
A. Benito A. Baysauli, naging asawa si Demetria Baisas na anak nina Olympia Asido at Lucio Baisas.
Walang naging anak .

B. Jesus A. Baysauli, naging asawa si Macaria Padallan (Caring) anak nina Maria Valdespina at Eulogio Padallan.
Isa ang naging anak
i. Eulogio P. Baysauli, namatay na bata pa.

C. Victor A. Baysauli, namatay na bata pa.

Naging ikalawang asawa ni Vicente Baysauli si Brigida Morpe na isang taga Infanta Quezon.
Naging mga anak (2)
D. Juana M. Baysauli, no info.

E. Doroptea M. Baysauli, naging asawa ni Teodoro de Alca na isang Bicolano.
Naging anak
i. Edgardo B. de Alca,

2. Emeterio F. Baysauli, naging unang asawa ito ni Rufina Cagayat na anak nina Laurena Cajumban at Policarpio Cagayat
Naging mga anak (5)
A. Juan C. Baysauli, walang naging familia. Namatay na bata pa.

B. Gregoria C. Baysauli, naging asawa ni Apolinario Gajitos na anak nina Felisa Mesosa at Mateo Gajitos.
Naging mga anak (4)
i. Laureano B. Gajitos,
ii. Pelagio B. Gajitos,
iii. Veronica B. Gajitos,
iv. Temoteo B. Gajitos,

C. Jose C. Baysauli, naging asawa si Isabel Agbada na anak nina Leoncia Villanueva at Mariano Agbada.
Naging mga anak (7)
i. Melecio A. Baysauli,
ii. Teodora A. Baysauli,
iii. Aida A. Baysauli,
iv. Willie A. Baysauli,
v. Joselito A. Baysauli,
vi. Liza A. Baysauli,
vii. Lourdes A. Baysauli,

D. Lourdes C. Baysauli, naging asawa ni Leocadio Navarro na anak nina Maria Cads at Santiago Navarro (Tiagong Bacal).
Naging mga anak (4)
i. Alfredo B. Navarro,
ii. Narciso B. Navarro,
iii. Betty B. Navarro,
iv. Veronica B. Navarro,

E. Temoteo C. Baysauli, no info.USAP PAETE -> Family Trees


output generated using printer-friendly topic mod. All times are GMT - 5 Hours

Page 1 of 1

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group