ACCURAM-AGBAGALA FAMILY TREE
Select messages from
# through # FAQ
[/[Print]\]
Goto page Previous  1, 2  :| |:
USAP PAETE -> Family Trees

#26: Accuram-Agbagala family tree Author: TobbieLocation: Manila, Philippines PostPosted: Tue Mar 17, 2015 8:29 am
    —
Cadornigara, Pedro G. Jan. 7, 1868 Leon & Telespora Gagatang
Grand Parents :
Tomas Cadornigara & Candida Baldemor
Julian Gagatang & Juliana Cadhit

#27: Accuram-Agbagala family tree Author: TobbieLocation: Manila, Philippines PostPosted: Tue Mar 17, 2015 9:35 am
    —
NOTE:

Adao, Geronimo A. Sep. 29, 1889 Marcos / Maria Acuram
Grand Parents : Felipe Adao & Bernabela Madridejo
Roman Acuram & Petrona Saldevar

#28: Accuram-Agbagala family tree Author: TobbieLocation: Manila, Philippines PostPosted: Tue Mar 17, 2015 9:50 am
    —
AGBAGALA
Justa Adbagala Felis - Aug. 4, 1854 - Manuel Adbagala Felis & Maria Caymon Engracia

Pasquala Agbagala - May 16, 1860 - Manuel Agbagala & Maria Caymon

Estivan Agbagala - Aug. 9, 1857 - Manuel Agbagala & Maria Caguin

Silvino Agbagala Reymondo - Feb. 17, 1856 - Silvirio Agbagala Reymondo & Petrona Cagadas Cornillo

Eulallo Agbagala - Dec. 9, 1858 - Selberio Agbagala & Petrona Cagadas Cornillo

Mateo Agbagala - Sep. 21, 1861 - Silverio & Petrona Cagadas

Segunda Agbagala - May 31, 1862 - Anastacio & Petrona Saldivar

NOTES:
1. Spelling ng mga pari o taga tala ng simbahan ay nag iiba. Ang mga magulang ni Mateo at Eulallo ay iisa. Pinagkaiba lang ang spelling at nadagdag ang Cornillo sa ina ni Eulallo.

2. Ang talang ito ay palaisipan. Isang Petrona na paiba-iba ng apelyido sa angkan ng mga Agbagala. Maaaring si Petrona Cagadas/Cornillo ay si Petrona Saldivar din.

Eulallo Agbagala - Dec. 9, 1858 - Selberio Agbagala & Petrona Cagadas Cornillo

Mateo Agbagala - Sep. 21, 1861 - Silverio & Petrona Cagadas

Segunda Agbagala - May 31, 1862 - Anastacio & Petrona Saldivar


REFERRED TO:

Agbagala, Cipriano S. Sep. 27, 1860 Parents -Atanacio & Petrona Saldivar
Agbagala, Leoncia S. Sep. 11, 1864 Parents - Anastacio & Petrona Saldivar
Agbagala, Segundo S. Parents- Anastacio & Petrona Saldivar

Acuram, Maria S. Oct. 11, 1867 Parents - Roman & Petrona Saldivar
Acuram, Micaela S. May 7, 1872 Parents - Roman & Petrona Saldivar
Acuram, Felipe S. Apr. 30, 1875 Parents - Roman & Petrona Saldivar


CONCLUSION:
1. Roman Accuram's first wife is not Maria (Bagnes) but Petrona Saldivar.
2. Petrona Saldivar married twice (or thrice). First was with Silverio Agbagala (possibly) then with Anastacio Agbagala and then Roman Accuram.
3. The first child of Roman and Petrona is Maria Accuram who will eventually marry Santiago Balandra (Tiagong Kalikot).
4. Leoncia Agbagala (the daughter of Anastacio & Petrona Saldivar) would later acquire the family name Accuram. WHY? Because Anastacio died and Petrona Saldivar would marry Roman Accuram. This is why Leoncia Accuram would be written as the second child of Roman Accuram, Leoncia Accuram (who is really Leoncia Agbagala) would marry Jorge Cadhit Sahueco who would be the parents of Gregorio Agbagala Cadhit.

5. Petrona Saldivar must have been a very beautiful woman. But her husbands always die.

#29: Accuram-Agbagala family tree Author: TobbieLocation: Manila, Philippines PostPosted: Tue Mar 17, 2015 10:14 am
    —
Madrigal, Maria A. Aug. 4, 1886 Inocencio / Leoncia Agbagala
Madrigal, Miguel A. Sep. 28, 1890 Inocencio / Leoncia Agbagala
Madrigal, Maria A. May 21, 1888 Inocencio / Leoncia Agbagala
Madrigal, Paula A. Jun. 17, 1895 Inocencio / Leoncia Agvagala
Grand Parents :
Candido Madrigal & Ana Dan
Anastacio Agbagala & Petrona Saldivar

Sahueco, Gregorio Cadhit A. Mar. 10, 1881 Jorge / Leoncia Agbagala
Grand Parents :
(Father) Jorge Cadhit Sahueco - Anastacio Agbagala & Petrona Saldivar

NOTE:
1. Mahalagang makita rin ang talaan ng mga yumao sa simbahan kung mayroon man.
2. Kagaya ng talang ito. Si Petrona Saldivar ay inilagay na Lola ng mga sanggol. At ang Lolo ay si Anastacio. Ginawa ito dahil ito ang totoo. Subalit asawa na ni Roman Accuram noong taong 1867 si Petrona Saldivar. Unang nag asawa si Petrona noong 1860. Isinilang na pangalawang anak si Leoncia noong 1861 (ang unang anak ay sinilang noong 1860)
3. Ikalawang asawa ni Leoncia Accuram si Inocencio Madrigal. Unang naging anak nila si Maria noong 1886. Limang taong gulang noon si Gregorio Cadhit. 1896 ay lilikas mula sa Paete si Gregorio para sumapi sa Kilusan ni Andres Bonifacio. Hindi na siya muling babalik. Subalit ang mga anak ni Leoncia at Inocencio ay patuloy na magkakaroon ng komunikasyon sa kanya. Madalas silang dumalaw sa Nueva Ecija.
4. Hindi ko alam ang pamantayan sa pag aasawa ng mga panahong yaon. Limang taon (1886) ang lilipas at mag aasawang muli si Leoncia Agbagala (Accuram sa pangalawang asawa ng kanyang inang si Petrona Saldivar). Hindi ko alam kung kailan yumao ang unang asawa ni Leoncia subalit si Gregorio ay may mga ala-ala ukol sa kanya bilang Intsik. At nang lumikas mula Paete si Gregorio Cadhit, hindi na siya muling nagbalik. Tinanong ko ang aking ama kung bakit.Ang sagot daw ng Lolo Goryo ay alam niyang mainam naman ang kalagayan ng Inang Leoncia Agbagala sa piling ng mga Madrigal.USAP PAETE -> Family Trees


output generated using printer-friendly topic mod. All times are GMT - 5 Hours

Goto page Previous  1, 2  :| |:
Page 2 of 2

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group