MADRIGAL 3 FAMILY TREE
Select messages from
# through # FAQ
[/[Print]\]

USAP PAETE -> Family Trees

#1: MADRIGAL 3 FAMILY TREE Author: mutukLocation: Vice mayor Rojilyn Bagabaldo PostPosted: Sun Nov 18, 2007 10:19 pm
    —
( Records from Catholic Church

Madrigal, Mariano D. Sep. 24, 1865 Candido & Ana Dan

Madrigal, Teodocia B. Apr. 3, 1866 Juan & Maria Bagayana
Grand Parents :
Candido Madrigal & Ana Dan
Bartolome Bagayana & Luisa Daliri

Madrigal, Geronimo C. Sep. 29, 1871 Florencio & Matea Caival
Madrigal, Mariano C. Sep. 7, 1873 Florencio & Matea Cahival
Madrigal, Dominga C. Aug. 3, 1875 Fulgencio & Matea Cahival
Grand Parents :
Candido Madrigal & Ana Dan
Juan Cahival & Maria Candelaria

Madrigal, Maria A. Aug. 4, 1886 Inocencio / Leoncia Agbagala
Madrigal, Maria A. May 21, 1888 Inocencio / Leoncia Agbagala
Madrigal, Miguel A. Sep. 28, 1890 Inocencio / Leoncia Agbagala
Madrigal, Paula A. Jun. 17, 1895 Inocencio / Leoncia Agvagala
Grand Parents :
Candido Madrigal & Ana Dan
Anastacio Agbagala & Petrona Saldivar

-Mutuk )


Isa pang Partido o Angkan ng mga "Madrigal" na pinagbuhatan nina Miguel Borke, Indong Tarlac at ni Gregorio Cadhit.

Inocencio Madrigal, wala ng nakaalam sa ngalan ng mga magulang. Naging unang asawa ito ni Leoncia Accuram, capatid ni Maria Accuram, capua anak nang mag asawang Agatona Agbagala at Roman Accuram.
Naging mga anak (4)
I. Geronimo (Guillermo Madrigal,
II. Miguel Madrigal (Miguel Borke),
III. Pedro Madrigal (Indong Tarlac),
IV. Domingo Madrigal,

Nota:
Bago napangasawa ni Inocencio Madrigal si Leoncia Accuram ay ang Leonciang ito ay may nakapisan insik at siya ay nagkaanak sa insick na ito.
Isa ang naging anak dito

Gregorio Cadhit , na ngayon ay sa Nueva Ecija lumake at doon nanirahan at nagkafamilia.

Sahueco, Gregorio Cadhit A. Mar. 10, 1881 Jorge / Leoncia Agbagala
Grand Parents :
(Father) Jorge Cadhit Sahueco - Anastacio Agbagala & Petrona Saldivar


Naging Familia ng bawat isa:

I. Geronimo (Guillermo Madrigal, naging asawang ikalawa ito ni Nazaria Cadaves, kapatid naman nina Juana at Telesforo Cadaves.
Naging mga anak (5)
1. Mamerta (Jacinta) Madrigal,
2. Alejandro Madrigal,
3. Aniceto Madrigal,
4. Miguel Madrigal,
5. Pedro Madrigal,

II. Miguel Madrigal (Miguel Borke), naging asawa nito ay si Maria Agbada, capatid naman nina Vicente, Angel, Juliana, Marcelo at Mariano Agbada.
Naging mga anak( 8 )
1. Victoria Madrigal,
2. Antonio Madrigal,
3. Francisca Madrigal,
4. Juan Madrigal,
5. Faustina Madrigal,
6. Isabelo Madrigal,
7. Felipe Madrigal,
8. Fermin Madrigal,

III. Pedro Madrigal , natawag na Indong Tarlac sapagkat sa Tarlac ito naglayas at namalague roon ng kung ilang taon. Naguing asawa naman nito si Juliana Dimaano na anak ng mag asawang Leonarda Cajumban at Tomas Dimaano.
Naging mga anak (4)
1. Gabriel Madrigal, namatay ng bata pa.
2. Tomasa Madrigal,
3. Benedicta Madrigal,
4. Julio Madrigal, namatay na bata pa.

IV. Domingo Madrigal, no info.

#2: MADRIGAL 3 FAMILY TREE Author: TobbieLocation: Manila, Philippines PostPosted: Tue Mar 17, 2015 8:36 am
    —
Sahueco, Gregorio Cadhit A. Mar. 10, 1881 Jorge / Leoncia Agbagala
Grand Parents :
(Father) Jorge Cadhit Sahueco - Anastacio Agbagala & Petrona Saldivar

Mayor Mutuk,

Pasensya na sa kakulitan ko. Nature kasi rin ng trabaho ko ang research kaya mahilig ako magtanong nang magtanong.

Walang ngalan ang Lola ni Gregorio Cadhit sa talaan. At palaisipan ang "(Father)". Ano po kaya ang ibig sabihin nito ng ( )?

Tobbie

#3: MADRIGAL 3 FAMILY TREE Author: TobbieLocation: Manila, Philippines PostPosted: Sun Mar 03, 2019 6:38 am
    —
Leoncia Accuram is actually Leoncia Saldivar Agbagala.
She is the daughter of Anastacio Agbagala and Petrona Saldivar.
She is the sister of Cipriano Saldivar Agbagala and Segunda Saldivar Agbagala.
When her mother re-married to Roman Accuram, she became Leoncia Accuram possibly carrying the name of her stepfather.
From the second marriage of her mother, she became the half sister of Maria Saldivar Accuram and Micaela Saldivar Accuram.
Leoncia's mother re-married again when Roman Accuram passed on to Juan Accuram. Juan Accuram is the father of Roman Accuram. From this marriage, Leoncia became half sister again to Felipe Saldivar Accuram.

#4: Re: MADRIGAL 3 FAMILY TREE Author: Guest PostPosted: Sun Mar 10, 2019 6:09 am
    —
Tobbie wrote:
Leoncia Accuram is actually Leoncia Saldivar Agbagala.
She is the daughter of Anastacio Agbagala and Petrona Saldivar.
She is the sister of Cipriano Saldivar Agbagala and Segunda Saldivar Agbagala.
When her mother re-married to Roman Accuram, she became Leoncia Accuram possibly carrying the name of her stepfather.
From the second marriage of her mother, she became the half sister of Maria Saldivar Accuram and Micaela Saldivar Accuram.
Leoncia's mother re-married again when Roman Accuram passed on to Juan Accuram. Juan Accuram is the father of Roman Accuram. From this marriage, Leoncia became half sister again to Felipe Saldivar Accuram.---------------------------------

The father of Inocencio Madrigal is Candido Madrigal.
His mother is Ana Dan.

#5: Question about Madrigal Family Author: Jacklyn PostPosted: Sat Jul 18, 2020 1:47 am
    —
Hello Iím from the clan of Aniceto madrigal Do you have any further info anout the madrigal fam? Thank you hope you replyUSAP PAETE -> Family Trees


output generated using printer-friendly topic mod. All times are GMT - 5 Hours

Page 1 of 1

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group