RIVERA FAMILY TREE
Select messages from
# through # FAQ
[/[Print]\]

USAP PAETE -> Family Trees

#1: RIVERA FAMILY TREE Author: mutukLocation: Vice mayor Rojilyn Bagabaldo PostPosted: Wed Feb 04, 2009 9:36 pm
    —
Ang Angkan nang mga Rivera dito sa PAete ay simula lamang sa magkakapatid na Mariano, Silvino, Alejandro at Gregoria Rivera na pawang mga taga Batangas na dito sa Paete nakipamayan ng matagal na panahon hanggang dito na sila nanga kapag asawa at nagparami ng familia.

Ang magkakapatid na Rivera
I. Mariano Rivera,
II. Silvino Rivera,
III, Alejandro Rivera,
IV. Gregoria Rivera,


Naguing familia ng bawat isa:


I. Mariano Rivera (Marianong Pingkit), naguing asawa nito si Leoncia Acu, anak ng mag asawang Marcos Acu at Fausta Cads.
Ang mga naguing anak (3)
1. Silveria A. Rivera,
naguing asawa ni Simeon Lazaro, isang taga San Pablo, Laguna.
Ang mga naguing anak (2)
A. Lilia R. Lazaro,
hindi nagka familia. siya ay namatay na dalaga, estudiante pa lang.

B. Guillermo R. Lazaro Sr. (Emong), U.P. graduate, naguing asawa nito si Antonia Baisas na canyang pinsang boo, anak ng Luisa Rivera at Bernardo Baisas.
Ang mga naguing anak (7)
Bi. Guillermo B. Lazaro Jr.,
Bii. Lilia B. Lazaro,
Biii. Cynthia B. Lazaro,
Biv. Filipinas B. Lazaro,
Bv. Noel B. Lazaro,
Bvi. Lualhati B. Lazaro,
Bvii. Antonio B. Lazaro,


2. Luisa A. Rivera (Isang), naguing asawa ito ni Bernardo Baisas, palaque ng Pedro Quesada, anak ni Maria Baisas sa pagkadalaga.
Ang mga naguing anak (6)
2A. Olympia R. Baisas,
2B. Antonia R. Baisas,
2C. Juanita R. Baisas,
2D. Sinforosa R. Baisas,
2E. Lorenzo R. Baisas,
2F. Cecilia R. Baisas,


3. Florencio A. Rivera (Peciong), naguing asawa nito ay si Rosa Cajipe, anak ni Macaria Cadang sa una niyang asawa na si Alfonso Cajipe.
Ang mga naguing anak (7)
3A. Cesar C. Rivera,
naging asawa si Linda _______.
naging anak
Christopher Rivera


3B. Dante C. Rivera,
Naging mga anak
Emerson Rivera
Elaine Rivera
Daniel Rivera
Donnie Rivera
Danica Rivera


3C. Leonora C. Rivera,

3D. Cristina C. Rivera, naging asawa si Buddy Manuel.

3E. Lilia C. Rivera,

3F. Rosa Flor C. Rivera, Naging asawa si Norberto Fadul
naging mga anak
Al Chris Fadul
Sandy Lou Fadul
Bok Fadul


3G. Lucena C. Rivera, anging asawa si Michael Schultz
Naging anak
Crystal Schultz


II. Silvino Rivera, naguing asawa naman nito ay si Juana Acu, capatid nina Leoncia (asawa ng Mariano Rivera) at Maria Acu.
Ang mga naguing anak (5)
1. Marcela A. Rivera,
naguing unang asawa ito ni Meliton Balquiedra, capatid nina Isidora at Modesto Balquiedra.
Ang mga naguing anak ( 9 )
1A. Luciana R. Balquiedra,
1B. Maura R. Balquiedra,
1C. Fausto R. Balquiedra,
1D. Nena R. Balquiedra,
1E. Isidora R. Balquiedra,
1F. Fe R. Balquiedra,
1G. Simeon R. Balquiedra,
1H. Juanito R. Balquiedra,
1J. Lili R. Balquiedra,


Balquiedra 1 Family Tree http://paete.org/forums/viewtopic.php?t=5471


2. Simeon A. Rivera, naguing asawa nito si Elena Afuang, anak ng mag asawang Domingo Afuang at Francisca Baguio.
Walang naguing anak

3. Francisco A. Rivera, naguing unang asawa nito si Marta Bagongahasa, anak ng mag asawang Atanacio Bagongahasa at Juana Valdellon.
Ang mga naguing anak (2)
3A. Severino B. Rivera,
3B. Edita B. Rivera,


Naguing ikalawang asawa ni Francisco A. Rivera si Perpetua gagaring, anak ng Victor Gagaring at Eustaquia Dalangin, at balo ni Medardo Valencia.
Ang mga naguing anak (3)
3C. Frank G. Rivera,
3D. Nervido G. Rivera,
3E. Ann Evelle G. Rivera,


4. Maria A. Rivera, naguing asawa ito ni Pablo Afuang, anak ng mag asawang Joaquin Afuang at Petronila o Rafaela Sanchez (Ilang).
Ang mga naguing anak (3)
4A. Nestor R. Afuang,
namatay na bata pa.
4B. Marietta R. Afuang,
4C. Zaida R. Afuang,

5. Santos A. Rivera, nauing asawa nito si Helen Cadaves, anak ng mag asawang Felix Cadaves at Gerarda Bayocot.
Ang mga naguing anak (12)
5A. Rolando C. Rivera,
5B. Estela C. Rivera,
5C. Ofelia C. Rivera,
5D. Renato C. Rivera,
5E. Armando C. Rivera,
5F. Fidela C. Rivera,
5G. Silvino C. Rivera,
5H. Cesar C. Rivera,
5I. Josefina C. Rivera,
5J. Leonor C. RIvera,
5K. Virigilio C. Rivera,
5L. Jose C. Rivera,


III, Alejandro Rivera, naguing asawa naman nito ay si Paula Cajumban, anak ng mag asawang Lucio Cajumban at Honoria Baydo.
Ang mga naguing anak (3)
1. Felix C. Rivera,
nauing unang asawa nito si Amalia Dalagan (Maria), anak ng mag asawang Paulino dalagan at Macaria Baet.
Ang mga naguing anak (4)
1A. Gloria D. Rivera,

1B. Juliana D. Rivera,
1C. Florentino D. Rivera, namatay na bata pa.
1D. Norberto D. Rivera, amatay din na bata pa.

Namatay si Amalia Dalagan. Naguing ikalawang asawa ni Felix C. Rivera si Margarita Cagandahan, anak ng Bienvenido Cagandahan at Rosa Aca.
Ang mga naguing anak ( 9 )
1E. Faustino C. Rivera,

1F. Marina C. Rivera, namatay na bata pa.
1G. Gliceria C. Rivera,
1H. Crisante C. Rivera, namatay na bata pa.
1I. Claudia C. Rivera (kambal), namatay na bata pa.
1J. Maria C. Rivera (kambal),
1K. Efren C. Rivera,
1L. Juan C. Rivera,
1M. Teodoro C. Rivera,

Naguing kapisan bilang ikatlong asawa ni Felix C. Rivera si Remedios Centeno na taga Nagcarlan, Laguna.
Ang mga naguing anak ( 9 )
1N. Cecilia C. Rivera,

1O. Marcelino C. Rivera, namatay na bata pa.
1P. Josefina C. Rivera,
1Q. Bayani C. Rivera,
1R. Erlinda C. Rivera,
1S. Nolasco C. Rivera,
1T. Hernando C. Rivera,
1U. Purificacion C. Rivera,
1V. Elena C. Rivera,


2. Remedios C. Rivera, naguing ikalawang asawa ito ni Fermin Adea, anak ng mag asawang Damaso Adea at Maria Asido.
Ang nmga naguing anak (4)
2A. Julian R. Adea,

2B. Juan R. Adea,
2C. Jacinto R. Adea, namatay na bata pa.
2D. Florentina R. Adea, namatay na bata pa.

3. Brigida C. Rivera, naguing asawa ito ni Potenciano Romantico, anak ng Roman Romantico at Fabiana Dalangin.
Ang mga naguing anak ( 7 )
3A. Faustino R. Romantico,
namatay na bata pa.
3B. Clotilde R. Romantico, namatay na bata pa.
3C. Catalina R. Romantico, namatay na bata pa.
3D. Angelo R. Romantico,
3E. Raymundo R. Romantico, namatay na bata pa.
3F. Leoncia R. Romantico,
3G. Guillermo R. Romantico,

IV. Gregoria Rivera, naguing asawa ito ni Julian Bagalzo, anak ng mag asawang Hermogenes Bagalzo at Romana Baes.
Ang mga naguing anak (5)
1. Crispulo R. Bagalzo,
2. Maria R. Bagalzo,
3. Mariano R. Bagalzo,
4. Luciana R. Bagalzo,
5. Policarpio R. Bagalzo,


Bagalzo 2 Family Tree http://paete.org/forums/viewtopic.php?t=4438


Last edited by mutuk on Mon Jan 10, 2011 2:50 am; edited 1 time in total

#2:  Author: jemjem05 PostPosted: Sun Jan 09, 2011 9:24 am
    —
paki update po iyong kay 3. florencio rivera

3A. Cesar C. Rivera - naging asawa si Linda
naging anak
Christopher Rivera
3B. Dante C. Rivera
naging mga anak
Emerson Rivera
Elaine Rivera
Daniel Rivera
Donnie Rivera
Danica Rivera
3D. Cristina C. Rivera - naging asawa si Buddy Manuel

3E. Lilia Rivera

3F. Rosaflor C. Rivera - naging asawa si Norberto Fadul
naging mga anak
Al Chris Fadul
Sandy Lou Fadul
Bok Fadul

3G. Lucena C. Rivera - nanging asawa si Michael Schultz
naging mga anak
Crystal Schultz


God Bless!!!
Alecx Schultz

Note:

ok na! Paki double check sa taas.

Thanks,
ViceUSAP PAETE -> Family Trees


output generated using printer-friendly topic mod. All times are GMT - 5 Hours

Page 1 of 1

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group