BAYOCOT FAMILY TREE
Select messages from
# through # FAQ
[/[Print]\]

USAP PAETE -> Family Trees

#1: BAYOCOT FAMILY TREE Author: mutukLocation: Vice mayor Rojilyn Bagabaldo PostPosted: Thu Apr 16, 2009 12:07 am
    —
Isa pang Familia ng mga Bayocot na pinanggalingan sa tatlong magkakapatid na sina Juan (kilala sa palayaw na Juang Cules), Pascuala at Sotero Bayocot. Ang mga magulang ng magkakapatid na ito ay wala ng makasabe ng pangalan at appliedo.

Tatlong magkakapatid
I. Juan Bayocot (Juang Cules),
II. Pascuala Bayocot,
III. Sotero Bayocot,Ang naguing Familia ng bawat isa:


I. Juan Bayocot (Juang Cules), naguing asawa si Estebana Adefuin.
Naguing mga anak (3)
1. Guillerma A. Bayocot, naguing asawa ito ni Daniel Dandana.
Walang naguing anak

2. Fabiana A. Bayocot, walang naguing familia. Namatay sa saquit nung dalaga pa.

3. Macario A. Bayocot, naguing unang asawa nito si Emiliana Dans na capatid ni Felisa Dans.
Naguing mga anak (2)
3A. Severino D. Bayocot, naguing asawa nito ay si Flora Garcia na isang Pampagueņa.

3B. "Babae" Bayocot, namatay na bata pa.

Naguing ikalawang asawa ni Macario A. Bayocot si Ana San Lucas.
Naguing mga anak (12)
3C. Jose Bayocot, naguing unang asawa nito ay si Juana Solleza na anak ni Felicidad Cajumban at Pedro Solleza.
Isang lalaque ang naguing anak
Ci. Crispin S. Bayocot, namatay ng bata pa.

Namatay si Juana Solleza. Naguing ikalawang asawa ni Jose Bayocot si Barbara Vicente na taga San Miguel, Bulacan.
Naguing mga anak dito (5)
Cii. Corazon V. bayocot,
Ciii. Jose V. Bayocot Jr.,
Civ. Jessie V. Bayocot,
Cv. Domingo V. Bayocot,
Cvi. Arturo V. Bayocot,


3D. Isabel Bayocot, naguing asawa nito ay si Bob Maclin, isang sundalong Americano.
Isang babae ang naguing anak
Di. Jennet B. Maclin,
nasa America.

Naguing ikalawang asawa ni Isabel Bayocot si Miguel Sotelo ngunit walang naguing anak dito.

3E. Enrique Bayocot, naguing asawa si Florida del Valle.

3F. Maria Bayocot, naguing asawa ni Jose delos Reyes.

3G. Apolonia Bayocot, naguing asawa ni leopoldo Aguilar.

3H. Benjamin Bayocot, naguing asawa nito ay si Josefina Cagayat na anak ng Marcelo Cagayat.

3I. Matilde Bayocot,
3J. Benita Bayocot,
3K. Marcelo Bayocot,
3L. Cristina Bayocot,
3M. Pedro Bayocot, namatay na bata pa.
3N. Miguel Bayocot, namatay din na bata pa.


II. Pascuala Bayocot, naguing asawa ni Francisco Cadapan.
Naguing mga anak (3)
1. Esteban B. Cadapan, namatay na bata pa.

2. Francisco B. Cadapan, namatay din na bata pa.

3. Dionesia B. Cadapan (Doning Adobo) , naguing asawa ito ni Doroteo Padallan na capatid nina Tomas, Amando, Marcelino, Flaviano, Eulogio at Simeona Padallan.
Naguing mga anak (4)
3A. Rufina C. Padallan, naguing asawa ito ni Favio Bago, capatid nina Ignacio, Mariano at Benito Bago.
Isang babae ang maguing anak
Ai. Matilde P. Bago,

3B. Pedro C. Padallan, naguing asawa nito ay si Marcelina Cajipe na anak ng mag asawang Teodoro Buhay at Roman Cajipe.
Naguing mga anak (7)
Bi. Aurelia C. Padallan,
Bii. Remedios C. Padallan,
Biii. Ernesto C. Padallan,
Biv. Marina C. Padallan,
Bv. Rufino C. Padallan,
Bvi. Fidel C. Padallan,
Bvii. Pido C. Padallan,

3C. Eusebia C. Padallan, naguing asawa naman ito ni Victoriano Dequito na isang taga Pagbilao, Quezon.
Naguing mga anak (5)
Di. Juana P. Dequito,
Dii. Jennet P. Dequito,
Diii. Betty P. Dequito,
Div. Francisco P. Dequito,
Dv. Juanita P. Dequito,

3D. Arsenia C. Padallan, (Midwife) naguing asawa ni Rafael Martinez na taga San Roque Cavite.
Naguing mga anak
Di. Federito P. Martinez,
Dii. Merly P. Martinez,
Diii. Rafael P. Martinez Jr.,

III. Sotero Bayocot, naguing unang asawa nito si ________.
Isang babae ang naguing anak
1. Gregoria Bayocot, nauing asawa nito ay si Julian Valdellon na capatid nina Juan, Puyo, Aton, Francisco, Manay at Juana Valdellon.
Naguing mga anak (2)
1A. Pedro B. Valdellon, naguing asawa nito ay si Irenea Bague, anak ng mag asawang Mateo Bague at Juana Baisas.
Naguing mga anak (2)
Ai. Salud B. Valdellon (Dentista), naguing asawa ni Felipe Mallari na isang taga Biņan, Laguna.
Aii. Elena B. Valdellon, naguing asawa ni Jaime Caguin na anak ng mag asawang Teodorica Adao at Pelagio Caguin.

1B. Marcela B. Valdellon, naguing asawa ito ni ______ Quesido, isang visaya at sa Cebu nanirahan.
No other info sa mga naging anak


Naguing ikalawang asawa ni Sotero Bayocot si Dami Madreguerra na capatid nina Juanita at Mauricia Madreguerra at balo ni Prudencio Agbaglud.
Naguing mga anak (3)
2. Victoria M. Bayocot (Toyang), naguing asawa ito ni Narciso Dailo, capatid nina Dominga, Guillerma at Florentina Dailo.
Naguing mga anak (5)
2A. Filomeno B. Dailo (Menong),
2B. Primitiva B. Dailo (Vining),
2C. Andres B. Dailo,
2D. Florentina B. Dailo (Tinay),
2E. Miguel B. Dailo (Mike),


3. Felisa M. Bayocot, naguing asawa ito ni Tiburcio Austria na taga Pagsanjan, Laguna.
No info sa naguing anak

4. Monica M. Bayocot, naguing asawa ni Gil de Guzman.
Naguing mga anak
4A. Nora B. de Guzman,
4B. Herminia B. de Guzman,
4C. Leslie B. de Guzman,USAP PAETE -> Family Trees


output generated using printer-friendly topic mod. All times are GMT - 5 Hours

Page 1 of 1

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group