CADAVES FAMILY TREE
Select messages from
# through # FAQ
[/[Print]\]

USAP PAETE -> Family Trees

#1: CADAVES FAMILY TREE Author: mutukLocation: Vice mayor Rojilyn Bagabaldo PostPosted: Wed Apr 22, 2009 1:13 am
    —
Ang pulangan o angkan ng “Cadaves” ay tinurungko na lamang buhat sa katauhan nang dalawang matandang lalaque na magkapatid na siya lamang natatandaang pangalan.
Ang ngalan ng Ama at Ina nila ay hindi na rin natatandaan ng mga napagtanungang mga kamag anak ng pulangang ito.


Magkapatid
I. Bonifacio Cadaves,
II. Jorge Cadaves,Naguing familia ng bawat isa:

I. Bonifacio Cadaves, naguing asawa nito ay si _________.
Naguing mga anak (4)
1. Juana Cadaves, ( kilala sa ngalan at pamagat na Juana Tate) naguing asawa ito ni Nazario Cadapan (Sario), capatid naman nina Gabriela, Mariano, Juana, Segundo, Blas, Luis at Luisa Cadapan.
Naguing mga anak ( 9 )
A. Basilia C. Cadapan,
B. Maria C. Cadapan,
C. Felix C. Cadapan,
D. Benito C. Cadapan,
E. Melecia C. Cadapan,
F. Reynaldo C. Cadapan,
G. Teresa C. Cadapan,
H. Marcela C. Cadapan,
I. Petronila C. Cadapan,


Cadapan 2 Family Tree http://paete.org/forums/viewto.....8824#18824

2. Nazaria Cadaves,
3. Macaria Cadaves,
4. Telesforo Cadaves,

II. Jorge Cadaves, naguing asawa nito ay si Geralda _______.
Naguing mga anak (3)
1. Felix Cadaves,
2. Marcela Cadaves,
3. Alejandra Cadaves,USAP PAETE -> Family Trees


output generated using printer-friendly topic mod. All times are GMT - 5 Hours

Page 1 of 1

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group