Paglipas ng panahon
Select messages from
# through # FAQ
[/[Print]\]

USAP PAETE -> Wok with Somy (cook, work, walk)

#1: Paglipas ng panahon Author: SomygaLocation: Somy G. Asido PostPosted: Sat Jun 13, 2009 6:10 am
    —

PAGLIPAS NG PANAHONSaan ba nanggaling ang aba kong buhay?
Maraming dinaanang ligaya't lumbay
Marami ng puti at buhok na nalagas
Paglipas ng panahon sa mukha'y nabakas

Pag-ibig sa bayang aking sinilangan
Maghintay ka lamang ako'y paririyan
Mga kababayan at mga kamag-anakan
Tungkod ay gabay ko pag-ahon sa Alutay

Paglipas ng panahong ako'y wala na
Sana'y patawarin ang aba kong dusa
Sa pagkakamali ko'y sana'y patawarin na
Gaya ng Panginoong mapagmahal sa tuwina

USAP PAETE -> Wok with Somy (cook, work, walk)


output generated using printer-friendly topic mod. All times are GMT - 5 Hours

Page 1 of 1

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group