BATHAN FAMILY TREE
Select messages from
# through # FAQ
[/[Print]\]

USAP PAETE -> Family Trees

#1: BATHAN FAMILY TREE Author: jimbol PostPosted: Mon Mar 29, 2010 9:03 pm
    —
Ang “Bathan” dito sa Paete ay nanggaling sa katauhan ng matandang Tino na kilala sa pangalan Faustino Bathan na taga Calaca Batangas na nanirahan na ditto sa Paete at ditto na nagkapamilya.
Faustino Bathan – naging asawa si Romana Dalangin Baet na anak ng mag asawang Jose Baet at Genoveva Dalangin.

Naging mga anak (4)
I – Romana B. Bathan
II – Bernarda B. Bathan
III – Isaac B. Bathan
IV – Bienvenido B. Bathan

Naging pamilya ng bawat isa.

I – Romana B. Bathan – naging unang asawa si Cornelio Madrigal na anak ng mag asawang Rufino Madrigal at Maria Afurong.

Naging mga anak (9)
1. Maximeno B. Madrigal – namatay noong bata pa lang.
2. Teodoro B. Madrigal – namatay noong bata pa lang.
3. Francisco B. Madrigal – namatay noong bata pa lang.
4. Elena B. Madrigal – namatay noong bata pa lang.
5. Rogelio B. Madrigal – namatay noong bata pa lang.
6. Teodora B. Madrigal – namatay noong bata pa lang.
7. Salis B. Madrigal – naging asawa si
8. Raul B. Madrigal – naging asawa si
9. Angelina B. Madrigal – naging asawa si

Naging ikalawang asawa naman ni Romana B. Bathan si Serapio Albunag na anak ng mag asawang sina Constancia Cachola at Eugenio Albunag.

Naging mga anak (3)
10. Tessie B. Albunag – namatay noog bata pa lang.
11. Teodoro B. Albunag – namatay noong bata pa lang.
12. Aurelia B. Albunag

II – Bernarda B. Bathan – naging asawa si Roberto Valdecantos.

Naging mga anak (Cool
1. Romeo B. Valdecantos
2. Lydia B. Valdecantos
3. Virginia B. Valdecantos
4. Jose B. Valdecantos
5. Arsenio B. Valdecantos
6. Teodoro B. Valdecantos
8. Dante B. Valdecantos
9. Anita B. Valdecatos

III – Isaac B. Bathan – naging asawa si Vivencia Madrigal na anak ng mag asawang Pedro Madrigal at Florentina??

Naging mga anak (7)
1. Lolita M. Bathan
2. Teresita M. Bathan
3. Alicia m. Bathan
4. Nicolas M. Bathan
5. Yoolanda M. Bathan
6. Isaac M. Bathan
7. Rosita M. Bathan

IV – Bienvenido Bathan – naging asawa si Laureana Acu
na anak nina Emilia Dalangin at Igmeo Acu.

Naging mga anak (3)
1. Macario A. Bathan – naging asawa si Emilita Arriola.

Naging anak si:
A. Marimen A. Bathan

2. Buenaven A. Bathan – namatay noong
labing limang taong gulang pa lang.

3. Pastora A. Bathan – (no info.)

___________________
Jonathan Caraig (jimbol)USAP PAETE -> Family Trees


output generated using printer-friendly topic mod. All times are GMT - 5 Hours

Page 1 of 1

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group