BONSOL FAMILY TREE
Select messages from
# through # FAQ
[/[Print]\]

USAP PAETE -> Family Trees

#1: BONSOL FAMILY TREE Author: jimbol PostPosted: Mon Mar 29, 2010 9:05 pm
    —
Ang pamilya “Bonsol” ditto sa Paete ay nagsimula sa katauhan ni Bernabe Bonsol na nkipamayan ditto sa Paete at tuluyang ditto na tumira at nagkapamilya.

Bernabe Bonsol – nagiiing asawa si Tecla Cajumban na anak ng mag asawang sina Lucio Cajumba at Honoria Baydo.

Naging mga anak (6)
I – Nicodemus C. Bonsol
II – Abraham C. Bonsol
III – Clemente C. Bonsol
IV – Estebana C. Bonsol
V – Leona C. Bonsol
VI – Iganacia C. Bonsol

Naging pamilya ng bawat isa:

I – Nicodemus C. Bonsol – naging asawa si Virginia Madrigal na anak ng magasawang sina Manuel Madrigal at Monica Aseoche.

Naging mga anak (Cool
1. Pedro M. Bonsol – naging asawa si Rafaela Mendoza na anak ng mag asawang Daniel Mendoza at Petronila Adao.

Naging mga anak (3)
A. Rufino M. Bosol
B. Pedro M. Bonsol Jr.
C. Marites M. Bonsol

2. Apolonia M. Bonsol – naging asawa si Pablo Samonte Jr.

Naging mga anak (3)
A. Warren B. Samonte
B. Myleen B. Samonte
C. Elizabeth B. Samonte

3. Mercedes M. Bonsol – naging asawa si Bartolome Dalhag.

Naging mga anak (4)
A. Manuel B. Dalhag
B. Teodoro B. Dalhag
C. Bartolome B. Dalhag Jr.
D. Romeo B. Dalhag

4. Victorina M. Bonsol – naging asawa si Ceferino Limlengco Jr.

Naging anak si:
A. Jovey B. Limlengco

5. Nelson M. Bonsol – aging asawa si Yolanda Sylvestre

Naging anak si:
A. Ariel S. Bonsol

6. Marina M. Bonsol – (no info.)
7. Nestor M. Bonsol – (no info.)
8. Amalia M. Bonsol – (no info.)

II – Abraham C. Bonsol – namatay noong bata pa lang.

III – Clemente C. Bonsol – naging asawa si Quirina (Aquilina) Dagunton na anak ng mga asawang sina Alejandro Dagunton at Ignacia Pacalda.

Naging mga anak (10)
1. Lucas D. Bonsol – naging asawa si __________? (walang nakatala kung ano ang ngalan.) na taga Pangil, Laguna.

Naging mga anak (5)
A. Maria Bonsol
B. Oggie Bonsol
C. Ramier Bonsol
D. Lheo Bonsol
E. Oliva Bonsol

2. Santiago D. Bonsol – namatay noong bata pa lang.
3. Tomas D. Bonsol – naging asawa si Milinia B. Durante na taga Pangil, Laguna din.

Naging mga anak (4)
A. Reynaldo D. Bonsol
B. Rosalyn D. Bonsol
C. Renato D. Bonsol
D. Michelle D. Bonsol

4. Leticia D. Bonsol – naging asawa si Bayani _______? (walang nakatala kung ano ang apelyido.) na taga Nagcarlan Laguna. (no info sa naging mga anak.)

5. Rodolfo D. Bonsol – naging asawa si Rene Santales na taga Nagcarlan Laguna.

Naging mga anak (4)
A. Roderick S. Bonsol
B. Rizaldo S. Bonsol
C. Rebecca S. Bonsol
D. Ronald S. Bonsol

6. Modesta D. Bonsol – (no info.)
7. Emma D. Bonsol – (no info.)
8. Zenaida D. Bonsol – (no info.)
9. Helen D. Bonsol – (no info.)
10. Francisco d. Bonsol – (no info.)

IV – Estebana C. Bonsol – naging asawa si Antonio Solis.

Naging mga anak (2)
1. Linda B. Solis
2. Aquilina B. Solis

Nagkahiwalay sina |Estebana C. Bonsol at Antonio Solis kaya naging kapisan ni Estebana si ________? (walang nakatala kung ano ang ngalan.) at nagkaroon ng isang anak.

Naging anak si:
3. Elenita Bonsol

Naging ikalawang asawa ni Estebana C. Bonsol ay si Salvador Paz na taga Pililla Rizal.

Naging mga anak (6)
4. Marina B. Paz
5. Salvador B. Paz Jr.
6. Roberto B. Paz
7. Teresita B. Paz
8. Divina B. Paz
9. Jaime B. Paz

V – Leona C. Bonsol – naanakan sa pagkadalaga ni Leonardo Cura.

Naging anak si:
1. Leopoldo Bonsol

Nagkaroon uli ng anak a babae si Leona C. Bonsol kay Remegio Milan.

Naging anak si:
2. Thelma Bonsol

VI – Iganacia C. Bonsol – namatay noong bata pa lang.

__________________
Jonathan Caraig (jimbol)USAP PAETE -> Family Trees


output generated using printer-friendly topic mod. All times are GMT - 5 Hours

Page 1 of 1

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group