PCC- Mumunting Replica ng mga Poon ng Bayan -part 1
Select messages from
# through # FAQ
[/[Print]\]

USAP PAETE -> Paete - Carving Capital Forum

#1: PCC- Mumunting Replica ng mga Poon ng Bayan -part 1 Author: neldabLocation: Nelda Baldemor Bagabaldo PostPosted: Sun Apr 04, 2010 2:55 am
    —
Pasinaya ng
Mumunting Replica ng mga Poon ng Bayan

Sa pagdiriwang ng Unang Anibersaryo ng

SENTRONG PANGKULTURA NG PAETE

sa pagtaguyod ng Paete Artists Guild at
ng Sentrong Pangkultura ng Paete, Inc.

Bulwagan ng SKP
Sitio Bukol, Paete, Laguna
9:30 ng Umaga
Sabado, Abril 3, 2010Panalangin ng Paghahandog


O, Dakila at Poong Maykapal, sa Inyo pong kabutihan at pagpapala, naisagawa namin nang marapat ang proyektong MUMUNTING REPLICA ng mga POON ng BAYAN. Inihahandog po namin ito sa aming bayan ng Paete, bilang pag-aalaala sa aming mga yumaong mahal na magulang, kapatid at kamag-anak, sampu ng lahat ng mga mamamayang nag-ambag at nagbahagi ng kanilang masining na talino sa makulay at mayamang kultura ng aming bayan.

Kasihan mo po kami ng mabuting kalooban, kakayahan at ibayong pagnanasa, na patuloy naming magampanan ng walang sawa, ang pagpapanatili, pagpapayabong at pagpapayaman ng namumukod tanging kalinangan ng aming bayan, bilang aming pasasalamat at pagpupuri sa Inyo para sa Inyong higit na ikaluluwalhati. Siya Nawa.

Pagliliwat ng Panlalawigang Gawad kay Mariano B. Madrińan.
Floralou (nee Cadawas), Ismo Q. Baisas,Inang Mhalia Q. Fadul.With Raul Roque.


Emil Carolino, Ellie Africano , Judy Carolino.


Nel Africano on the mic


Dra. Tessie Obial Aquino, Ka Noel Cadayona and Frank Gagaring Rivera


The Artists
Inang Luming/ Ex-Vice Mayor Tony Baldemor and Marcial Africano


WInston Hernas and Nelda B. Bagabaldo
USAP PAETE -> Paete - Carving Capital Forum


output generated using printer-friendly topic mod. All times are GMT - 5 Hours

Page 1 of 1

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group