BUNYI FAMILY TREE
Select messages from
# through # FAQ
[/[Print]\]

USAP PAETE -> Family Trees

#1: BUNYI FAMILY TREE Author: jimbol PostPosted: Mon Apr 05, 2010 7:50 pm
    —
Ang mga “Bunyi” dito sa Paete ay galling sa Batangas sa katauhan ni Felicidad Bunyi (Edad)na ang asawa ay taga Taguig Rizal na dito na nagpirme at nanirahan.

Felicidad Bunyi - naging asawa si Simplecia Rodolfo na taga Taguig Rizal.

Naging mga anak (6)
I – Martin Bunyi
II – Atanacia Bunyi
III – Jose Bunyi
IV – Maria Bunyi - kambal
V – Jose Bunyi – kambal
VI - Fortunata Bunyi

Namatay si Simplecia Rodolfo at nabalo si Felicidad kaya naging ikalawang asawa nya si Fausta Asido. Pero walang naging anak sina Felicidad at Fausta.

I – Martin Bunyi – naging asawa si Eulalia Cato. Pero sila ay hidi dito nanirahan.

Naging mga anak (11)
1. Consolacion C. Bunyi
2. Pedro C. Bunyi
3. Segundina C. Bunyi
4. Florencio C. Bunyi
5. Ruben C. Bunyi
6. Froilan C. Bunyi
7. Restituto C. Bunyi
8. Semplicia C. Bunyi
9. ________? C. Bunyi (babae)
10. ________? C. Bunyi (babae)
11. ________? C. Bunyi (babae)

II – Atanacia Bunyi – naging asawa si Mariano Asido na anak ng mag asawang sina Carlos Asido at Florentina Pacla.

Naging mga anak (5)
1. Iluminada B. Asido – naging asawa si Juanito Garbo na anak ng mag asawang sina Roman Garbo at Baldomera Aseoche.

Naging anak si:
A. Iluminada A. Garbo

2. Paulina B. Asido – naging asawa si Marcelino Pagalanan na anak ng mag asawang sina Pedro Pagalanan at Candida Cabrera.

Naging mga anak (3)
A. Simplecia A. Pagalanan
B. Roberto A. Pagalanan
C. Cecilia A. Pagalanan


3. Maria B. Asido – naging asawa si Marceliuno Fadul
na anak ng mag asawang sina Ceferino Fadul at Rufina Cagayat.

Naging mga anak (2)
A. Cesar A. Fadul
B. Manuel A. Fadul

4. Cresenciano B. Asido - (no info.)
5. Leovina B. Asido – (no info.)

III – Jose Bunyi – naging asawa si Maria Cagandahan na anak nina Toribia Adea at Marcelo Cagandahan.

Naging mga anak (7)
1. Leoncia C. Bunyi
2. Leandro C. Bunyi
3. Santiago C. Bunyi
4. Ana C. Bunyi
5. Juliana C. Bunyi
6. Juanito C. Bunyi
7. Nieves C. Bunyi

IV – Maria Bunyi – namatay noong bata pa lang.
V – Jose Bunyi – namatay noong bata pa lang.

VI – Fortunata Bunyi (ata) – naging asawa si Bartolome Navarro (toning) anak nina Trinindad Aseoche at Paulino Navarro.

Naging anak si:
1. Concepcion B. Navarro

_____________________
Jonathan Caraig (jimbol)USAP PAETE -> Family Trees


output generated using printer-friendly topic mod. All times are GMT - 5 Hours

Page 1 of 1

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group