CADORNEGARA FAMILY TREE
Select messages from
# through # FAQ
[/[Print]\]

USAP PAETE -> Family Trees

#1: CADORNEGARA FAMILY TREE Author: jimbol PostPosted: Mon Apr 05, 2010 7:52 pm
    —
Ang angkan o pulungan ng “Cadornegara” dito sa Paete ay susog sa ulat ni Loreano Calabig.
Ang mga Cadornegara ay binubuo ng tatlong na magpipinsang buo na ang mga pangalan ay sina:

I – Severino Cadornegara 1
II - Severino Cadornegara 2
III - Severino Cadornegara 3

I – Severino Cadornegara 1 - naging asawa si Basilia
Baitanmo na taga Bay Laguna.

Naging mga anak (3)
1. Luciano B. Cadornegara (sano) – naging asawa si Eusebia Bago na anak nina Maria Cajugao at Horencio Bago.

Naging mga anak (13)
A. Julian B. Cadornegara – tumandang binata hanggang sa mamatay
B. Santa B. Cadornegara – namatay noong bata pa lang.
C. Policarpio B. Cadornegara – namatay noong bata pa lang.
D. Sarturnino B. Cadornegara – namatay noong bata pa lang.
E. Maria Dolores B. Cadornegara – naging asawa si Perfecto Cajipe na anak ng mag asawang sina Monico Cajipe at Mana Cajumban.

Naging mga anak (2)
E1. Adelo C. Cajipe – namatay noong bata pa lang
E2. Juan C. Cajipe – namatay noong bata pa lang.

Nagkahiwalay si Maria Dolores at Perfecto kaya naging akpisan bilang ikalawang asawa ni Maria Cadornegara si Honorio Baldemor na anak ni Salustiano Baldemor at Maxima Dalay.

Naging anak si:
E3. Natividad C. Baldemor

Naging kapisan din ni Maria Dolores si Alfonzo Ac-ac noong panahon ng hapon at nagkaroon ng anak ngunit hindi naitala kung ano ang pangalan.

At naging pirmihan kapisan ni Maria Dolores B. Cadornegara si Leon Afuang na anak ng mag asawang sina Domingo Afuang at Francisca Baguio.

Naging mga anak (6)
E4. Justina C. Afuang
E5. Juana C. Afuang
E6. Natalio C. Afuang
E7. Enrique C. Afuang
E8. Ramon C. Afuang
E9. Gliceria C. Afuang

F. Estefania B. Cadornegara – namatay noong bata pa lang.
G. Cirila B. Cadornegara – namatay noong bata pa lang.
H. Gregoria B. Cadornegara – namatay noong bata pa lang.
I. Faustino B. Cadornegara – namatay noong bata pa lang.
J. Mariano B. Cadornegara
K. Maria Mercedes B. Cadornegara – namatay noong bata pa lang.
L. Maria Remedios B. Cadornegara - namatay noong bata pa lang.
M. Feliciana B. Cadornegara – naging asawa si Amando Caiyod na anak ng magasawang sina Aniceto Caiyod at Felicia Cagahastian.

Naging mga anak (2)
M1. Jose C. Caiyod
M2. Fidel C. Caiyod

Namatay si Amando Caiyod at naging iakalawang asawa ni Feliciana si Eugenio Vicuna.

Naging mga anak (3)
M3. Eugenio C. Vicuna Jr.
M4. Alexander C. Vicuna
M5. Reynaldo C. Vicuna

2. Veto B. Cadornegara (veto) – naging asawa si Petra Pacalda na anak nina Francisco Pacalda at Enriqueta. Pero walang naging anak sina Veto at Petra.
Nagka anak si Veto B. Cadornegara kay Guillerma Dailo na asawa ni Severino Bague.

Naging anak si:
A. Pedro Bague.

3. Ciriaca B. Cadornegara – naging asawa si Pablo Cagahastian kilala sa pamagat na Pablong tapeing.

Naging mga anak (5)
A. Dorotea C. Cagahastian
B. Martin C. Cagahastian
C. Teofilo C. Cagahastian
D. Maria C. Cagahastian
E. Luisa C. Cagahastian

I I – Severino Cadornegara2 – naging asawa si fernanda Fadul (andang).

Naging mga anak (4)
1. Fermin F. Cadornegara- naging asawa si Isabel Arrieta na taga Liliw Laguna at doon na nanirahan.

Naging mga anak (6)
A. Felipe A. Cadornegara
B. Rosario A. Cadornegara
C. Fredes A. Cadornegara
D. Media A. Cadornegara
E. Remedio A. Cadornegara
F. Flutarco A. Cadornegara

2. Gliceria F. Cadornegara- naging asawa si Fermin Calabig na anak ng mag asawang sina Pedro Calabig at Fernanda Asido.

Naging mga anak (4)
A. Marta C. Calabig – naging asawa si Rito Navarro na anak ng mag asawang sina Teodoro Navarro at Maria Acatilado.

Naging mga anak (8)
A1. Flora C. Navarro
A2. Maria C. Navarro
A3. Teria C. Navarro
A4. Pedro C. Navarro
A5. Julian C. Navarro
A6. Sofronio C. Navarro
A7. Dominador C. Navarro
A8. Teodoro C. Navarro

B. Laureano C. Calabig – naging unang asawa si Andrea Bago na anak ng mag asawang sina Benito Bago at Eusebia Gimena.

Naging anak si:
B1. Vicente B. Calabig – namatay noong bata pa lang.

Naging ikalawang asawa ni Laureano si Remedios Ac-ac na anak ng mag asawang sina Canuto Ac-ac at Isadora delos Angeles.

Naging mga anak (5)
B2. Maria A. Calabig
B3. Jose A. Calabig
B4. Felicidad A. Calabig
B5. Juan A. Calabig
B6. Mercedes A. Calabig

C. Trinidad C. Calabig – naging kapisan si Juan ______? na taga Batangas na dito na nanirahan sa Paete.

Naging anak si:
C1. Antonia Calabig

D. Alberto C. Calabig – walang aging pamilya, tumandang binata.

3. Primitva F. Cadornegara – naging asawa si Agapito Laureo na taga Siniloan Laguna.

Naging mga anak (2)
A. Geraldo C. Laureo – naging asawa si Teodora Vale na taga Pakil Laguna.
B. Catalino C. Laureo – naging asawa si Maria Ragela na taga Pakil Laguna din.

4. Marcela F. Cadornegara – naging asawa si Benito Dailo anak ni Eulalio Dailo sa ikalawang asawa na si Ines Balquiedra.

Naging anak si:
A. Marciano C. Dailo

III - Severino Cadornegara 3 – sa Calauan Laguna nanirahan at nagkaasawa na may isang anak.


Isa pang pinagbuhatan ng Cadornegara dito sa Paete ay si Clemente Cadornigara. Wala nang nakatatanda kung sino ang mga magulang nito.

I - Clemente Cadornigara – naging ikalawang asawa si Joana Accuram anak sa pagkadalaga ni Maria Acurram kay Venancio Cadapan .

Naging mga anak (3)
1. Arcadia A. Cadornegara – naging asawa si Marcelo Gallardo kapatid ni Natalia Gallardo

Naging anak si:
A. Alfonsa C. Gallardo – naging asawa si Benjamin Lagdameo na taga Lucban, Quezon.

2. Restituto A. Cadornegara – naging asawa si Leocadia Caguin na kapatid ni Lucio Caguin.

Naging mga anak (2)
A. Ester C. Cadornegara – naging asawa si Lorenzo Mendoza na taga Nueva Ecija.

Naging mga anak (8)
A1. Antonio C. Mendoza\
A2. Buenaventura C. Mendoza
A3. Arieto C. Mendoza
A4. Delia C. Mendoza
A5. Eliza C. Mendoza
A6. Felizardo C. Mendoza
A7. Gerardo C. Mendoza
A8. Isabelita C. Mendoza

Namatay si Lorenzo Mendoza at naging ikalawang asawa ni Ester Cadornegara si Joselito Mendoza

Naging mga anak (2)
A9. Estelito C. Mendoza
A10. Boyet C. Mendoza

B. Dalisay C. Cadonegara – naging asawa si Primitivo Makilan.

Naging mga anak (4)
B1. Laura C. Makilan
B2. Eladia C. Makilan
B3. Ramon C. Makilan
B4. Primitivo C. Makilan Jr.

3. Isabel A. Cadornegara – naging asawa si Felix Dans na anak ng mag asawang sina Juana at Elias Dans.

Naging mga anak (3)
A. Manuel C. Dans
B. Millian C. Dans
C. Milagros C. Dans

Isa pang pamilya ng “Cadornegara” dito sa Paete ay mula kay Cosme Cadornegara at wala na din makapagsabi kung sino ang mga magulang nito.

I – Cosme Cadornegara – naging asawa si Maria Bagcus na kapatid nina Juana, Andres, Alejandro, Eugenio at Alejo Bagcus.

Naging mga anak (2)
1. Eugania B. Cadornegara – naging asawa si Pio Ibanez na anak ng mag asawang sina Gervacio Ibanez at Maria Edlagan. Ngunit walang naging anak sina Pio at Eugenia kaya sila ay nagkahiwalay.

2. Rosario B. Cadornegara – nagkaanak sa pagkadalaga.

Naging anak si:
A. Arturo Cadornegara

Naging asawa ni Rosario B. Cadornegara si Miguel Adefuin na anak nina Marcelo Adefuin at Cornelia Gallardo.

Naging mga anak (8)
A. Pedro C. Adefuin
B. Eustaquio C. Adefuin
C. Concepcion C. Adefuin
D. Glicerio C. Adefuin
E. Ramon C. Adefuin
F. Victoria C. Adefuin
G. Remy C. Adefuin\
H. Nena C. Adefuin

Isa pang Cadornegara dito sa Paete ay mula kay
Genoveva Cadornegara. Wala rin makapagsabi kung sino ang mga magulang nito.

I - Genoveva Cadornegara – naging asawa si Romualdo Cainto.

Naging mga anak (3)
1. Bartolome C. Cainto – naging asawa si Felisa Pagalanan panganay na anak nina Litudo Pagalanan at Dionesia Afungol.

Naging mga anak (5)
A. Primitiva P. Cainto – dalaga ng magkasakit at mamatay.
B. Jose P. Cainto – naging asawa si Gertrudes Calabig na anak ng mag asawang sina Rufino Calabig at Victoria Madrinan.
Naging mga anak (4)
B1. Marina C. Cainto
B2. Renato C. Cainto
B3. Joselito C. Cainto
B4. Roberto C. Cainto

taga Siniloan Laguna,

Naging anak si:
C1. Daniel C. Gamara

D. Candida P. Cainto – naging asawa si Guillermo Agbaglud na anak ng mag asawang sina Engracio Agbaglud at Emeteria Flores.

Naging mga anak (6)
D1. Isabelita C. Agbaglud
D2. Bonifacio C. Agbaglud
D3. Rene C. Agbaglud
D4. Bernandita C. Agbaglud
D5. Zonia C. Agbaglud
D6. Virginia C. Agbaglud

E. Amado P. Cainto – naging asawa si Dionesia ramos na anak ni Vidal Ramos.

Naging mga anak (5)
E1. Pablo R. Cainto
E2. Sonny R. Cainto
E3. Romulo R. Cainto
E5. Edita R. Cainto
E6. Romualdo R. Cainto

2. Anacleto C. Cainto – binata ng mamatay.
3. Juana C. Cainto – naging ikalawang asawa ni Severino dela Cruz. Pero walang naging anak sina Severino at Juana.

_____________________
Jonathan Caraig (jimbol)USAP PAETE -> Family Trees


output generated using printer-friendly topic mod. All times are GMT - 5 Hours

Page 1 of 1

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group