PAETE.ORG FORUMS
Paetenians Home on the Net

HOME | ABOUT PAETE | USAP PAETE MUNISIPYO  | MEMBERS ONLY  | PICTORIAL PAETE | SINING PAETE  | LINKS  |

FORUM GUIDELINES
please read before posting

USAP PAETE Forum Index USAP PAETE
Discussion Forums for the people of Paete, Laguna, Philippines
 
 FAQFAQ   SearchSearch    UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

Punong-Bayan

 
Post new topic   Reply to topic   printer-friendly view    USAP PAETE Forum Index -> Balitang Paete - Sangguniang Bayan
View previous topic :: View next topic  
Author Message
mutuk
Forum Moderator


Joined: 11 Oct 2005
Posts: 1860
Location: Vice mayor Rojilyn Bagabaldo

PostPosted: Mon Apr 08, 2013 2:59 am    Post subject: Punong-Bayan Reply with quote

Tsapter 3
Mga Pinuno at mga Tanggapan na Karaniwan para sa Lahat ng mga Bayan

Artikulo 1
Ang Punong-Bayan


Seksyon 444. Ang Punong Tagapagpaganap; - Mga Kapangyarihan, Mga Tungkulin, Mga Gawain at Kabayaran. –

(a) Ang Punong-Bayan, bilang punong tagapagpaganap ng pang-munisipyo o pambayang pamahalaan ay magpapatupad ng mga gayong kapangyarihan at magsagawa ng gayong mga tungkulin at mga gawain tulad ng itinatakda ng Kodigong ito at iba pang mga batas.

(b) Para sa mahusay, mabisa o epektibo at matipid na pamamahala na ang layunin ay ang pangkalahatang kagalingan ng munisipyo o bayan at ng mga naninirahan dito alinsunod sa Seksyon 16 ng Kodigong ito, ang Punong-Bayan ay:


(1) Magsasagawa ng pangkalahatang superbisyon at control sa lahat ng mga programa, mga proyekto, mga paglilingkod at mga gawain ng pamahalaang pambayan, at kaugnay nito, ay:

i. Pagpasiyahan ang mga gabay ng mga pambayang patakaran (policies) at maging responsible sa Sangguniang Bayan ukol sa programa ng pamahalaan;
ii. Iutos ang pormulasyon ng plano ng pambayang pagpapaunlad, sa tulong ng Sanggunian sa pagpapaunlad, at sa pagsang-ayon dito ng Sangguniang Bayan, ay ipatupad ito;
iii. Sa pagbubukas ng regular na sesyon o pulong ng Sangguniang Bayan para sa bawat kalendaryo ng taon, at kung ipapalagay na kinakailangan, iharap ang programa ng pamahalaan at magpanukala ng mga patakaran at mga proyekto para sa pagsasaalang-alang ng Sangguniang Bayan kung ano ang hinihingi ng pangkalahatang kagalingan ng mga naninirahan dito at mga pangangailangan ng pamahalaang pambayan;
iv. Magpasimula at magpanukala ng mga lehislatibong remedyo o pamamaraan sa Sangguniang Bayan at sa bawat sandali kung hinihingi ng pangyayari, ay magbigay ng gayong kaalaman at mga datos na kinakailangan o hinihiling ng nasabing Sanggunian sa pagtupad nito sa mga gawaing pang-pagbabatas nito;
v. Humirang sa lahat ng mga pinuno at kawani na ang mga sahod at kabayaran mula sa sa mga pondo ng bayan at ang mga pagtatalaga ay hindi itinatakda sa Kodigong ito, gayon din noong maaaring pahintulutan siya ng batas na italaga o hirangin;
vi. Sa sandaling bigyan ng kapangyarihan ng Sangguniang Bayan, katawanin ang bayan sa lahat ng mga transaksyong negosyo nito at lumagda para sa panig nito sa lahat ng mga piyansa, mga kasunduan, at mga obligasyon, at iba pang gayong mga dokumentong ginawa alinsunod sa batas o ordinansa;
vii. Magsagawa ng mga gayong pamamaraang pangkagipitan na maaaring kailanganin sa panahon at pagkaraan ng gawa ng tao at likas na mga sakuna at mga kalamidad;
viii. Pagpasiyahan, sang-ayon sa batas o ordinansa, ang oras, pamamaraan at lugar ng pagbabayad ng mga suweldo o sahod ng mga pinuno at mga kawani ng bayan;
ix. Maglaan at magtalaga ng lugar na tanggapan para sa mga pambayan at iba pang mga pinuno at mga kawani, na sa pamamagitan ng batas o ordinansa, ay may karapatan sa gayong lugar sa bulwagang pambayan at iba pang mga gusaling pag-aari o inuupahan ng pamahalaang pambayan;
x. Tiyakin na lahat ng mga pinunong tagapamahala at mga kawani ng bayan ay buong katapatang nagsasagawa ng kanilang mga tungkulin at mga gawain tulad ng itinatakda ng batas at ng Kodigong ito, at papangyarihin ang pagsisimula ng pang-administratibo at panghukumang paglilitis laban sa sinumang pinuno o kawani ng bayan na maaaring nakagawa ng kasalanan o paglabag sa pagtupad sa kanyang mga opisyal na tungkulin.
xi. Siyasatin ang mga aklat, talaan o tala at iba pang mga dokumento ng lahat ng mga tanggapan, mga pinuno, mga ahente o mga kawani ng bayan at para makatulong sa kanyang mga kapangyarihang tagapagpaganap, hilingin sa lahat ng pambansang pinuno at mga kawaning nakatalaga sa bayan na gawing nakahanda para sa kanya ang gayong mga aklat, talaan o tala at iba pang mga dokumentong nasa kanilang pag-iingat, maliban doon sa mga inuri ng batas bilang kompidensyal o lihim;
xii. Magpadala ng mga sipi ng mga pang-tagapagpaganap na kautusan na kanyang pinalabas sa punong lalawigan sa loob ng pitumpo at dalawang (72) oras makaraang sila’y palabasin: Subalit, Na ang mga bayan sa Kalakhang Maynila at iyong alinmang kalakhang sub-dibisyong pulitikal ay magpapadala ng mga sipi ng naturang mga pang-tagapagpaganap na kautusan sa tagapangulo ng makapangyarihang Sanggunian ng kalakhan at sa Tanggapan ng Pangulo;
xiii. Dalawin ang mga kabahaging barangay ng bayan ng sana man lamang ay minsan o isang beses tuwing ika-anim na buwan upang mapalalim ang kanyang pang-unawa sa mga suliranin at kalagayan dito, makinig at magbigay ng angkop na mga payo sa mga pinunong lokal at mga naninirahan, ipaalam sa mga pinuno at mga naninirahan sa mga kabahaging barangay ang mga pangkalahatang batas at mga ordinansang lalong tanging nauukol para sa kanila, at mga magsasagawa ng mga pagbisita o pag-iinspeksyon na sa katapusan, ang pamamahala ng munisipyo ay makapagpapabuti pa sa uri ng pamumuhay ng mga naninirahan dito;
xiv. Umaksyon sa mga aplikasyon para sa bakasyon o pagliban ng mga pinuno at mga kawaning itinalaga niya at sa pagkukuwenta ng katumbas na salapi o kabayaran ng kredito ng bakasyon o pagliban ayon sa batas;
xv. Pahintulutan ang mga opisyal ng paglalakbay sa labas ng munisipyo ng mga pambayang pinuno at mga kawani para sa panahong hindi lalampas o hihigit pa sa tatlumpung (30) araw;
xvi. Tumawag sa sinumang pambansang pinuno o kawani na nakatalaga sa munisipyo upang mapagpayuhan siya sa mga bagay na nakakaapekto sa bayan at upang gumawa ng mga rekomendasyon o mga panukala roon, o makipag-ugnayan sa pormulasyon at implementasyon ng mga plano, programa at mga proyekto, at kung angkop, magpasimula o manguna sa isang administratibo o pangbatas na hakbang laban sa isang pinuno ng pambansang pamahalaan na maaaring makagawa ng kasalanan o paglabag sa pagtupad nito sa kanyang mga opisyal na tungkulin habang nakatalaga sa kinauukulang yunit ng pamahalaang lokal;
xvii. Batay sa kahandaan ng mga pondo, pahintulutan ang mga pagbabayad ng pangangalagang medikal, kinakailangang transportasyon, pananatili, kabayaran sa medikal o pagamutan ng pambayang mga pinuno at mga kawani na nasaktan habang tumutupad sa kanilang mga opisyal na tungkulin at mga gawain;
xviii. Magdiwang ng mga kasal, ang anumang probisyon ng batas sa kataliwasan o kasalungat ay gayon man;
xix. Magsagawa ng isang palarong bayan, sa pakikipag-ugnayan sa Kagawaran ng Edukasyon, Kultura at Isports (DECS) bilang isang taunang gawain na magtatampok sa mga tradisyunal na palaro o disiplina na kabilang sa mga pambansa at pandaigdig na mga palaro; at
xx. Isumite sa punong lalawigan ang sumusunod na mga ulat: isang taunang ulat na naglalaman ng buod ng lahat ng mga bagay ukol sa pamamahala, administrasyon at kaunlaran ng bayan at lahat ng impormasyon at datos kaugnay ng pulitikal, panglipunan at pangkabuhayang kalalagayan; at karagdagang mga ulat kapag ang mga hindi inaasahang pangyayari ay dumarating sa anumang sandali sa loob ng taon, partikular kung ang mga gawa ng tao o likas na mga sakuna o kalamidad ay nakakaapekto sa pangkalahatang kagalingan ng bayan, lalawigan, rehiyon o bansa. Ang mga alkalde ng mga bayan ng Kalakhang Maynila at iba pang kalakhang sub-dibisyong pulitikal ay magsusumite ng nasabing ulat sa kani-kanilang tagapangulo ng metropolitang konseho at sa Tanggapan ng Pangulo;
_________________
Rojilyn "Mutuk" Quiachon Bagabaldo
Back to top
View user's profile Send private message
mutuk
Forum Moderator


Joined: 11 Oct 2005
Posts: 1860
Location: Vice mayor Rojilyn Bagabaldo

PostPosted: Mon Apr 08, 2013 3:05 am    Post subject: Reply with quote

(2) Ipatupad ang lahat ng batas at mga ordinansa na may kinalaman sa pamamahala ng bayan at ng paggamit ng pinagsamang kapangyarihan na itinakda sa ilalim ng Seksyon 22 ng Kodigong ito, pagpapatupad ng lahat na pinagtibay na alituntunin, mga programa at proyekto, paglilingkod at mga gawain ng bayan, at bilang karagdagan sa mga gawain ay:

i. Tiyakin na ang mga hakbangin ng mga magkakasamang mga barangay ng bayan at ng mga pinuno nito at mga kawani ay nalolooban ng mga lawak ng kanilang itinakdang kapangyarihan, mga gawain, mga tungkulin at mga pananagutan;
ii. Magpatawag ng mga kumbensyon, mga kumperensya, mga seminar o mga pulong ng sinumang inihalal o hinirang na mga pinuno ng bayan, kabilang ang mga panglalawigang pinuno at mga pambansang pinuno at mga kawaning nakatalaga sa bayan sa gayong oras at lugar at ukol sa gayong paksa na itinuturing niyang mahalaga para sa promosyon ng pangkalahatang kagalingan ng yunit ng pamahalaang lokal a ng mga naninirahan dito;
iii. Magpalabas ng gayong mga kautusang tagapagpaganap na kinakailangan sa tumpak na pagpapairal at pagpapatupad ng mga batas at mga ordinansa;
iv. Magkaroon ng karapatang makapagdala ng kinakailangang sandata sa nalolooban ng kanyang teritoryong nasasakupan;
v. Gumanap bilang piniling kinatawan ng Pambansang Komisyon ng Pulisya, magbalangkas ng planong pangkapayapaan at pangkaayusan ng bayan at sa sandaling ito’y pagtibayin, ipatupad ang mga ito at gumamit ng mga pangkalahatang control sa pagpapatakbo at superbisyon sa mga pulis sa bayan nang naaayon sa Batas ng Republika Blg. 6975;
vi. Tawagin ang mga naaangkop na mga ahensya sa pagpapatupad upang sugpuin ang mga kawalan ng kaayusan, karahasan, kaguluhan, rebelyon o sedisyon o upang dakpin ang mga lumalabag sa batas kung hinihingi ng interes ng publiko at kung ang lakas ng pulis sa bayan ay hindi sapat na makasugpo sa mga pangyayari o sa mga lumalabag sa batas;

(3) Pasimulan at palakasin ang paglikha ng pagkukunan at kita, at gamitin ang mga ito sa pagpapatupad ng mga planong pangkaunlaran, mga layunin ng programa at mga prayoridad na itinatakda sa ilalim ng Seksyon 18 ng Kodigong ito, partikular ang mga pinagkukunan at mga kita na itinakda para sa pagpapaunlad ng agro-industriya at pagpapalakas at pagpapaunlad sa buong bansa, at mga kaugnay nito, ay:

i. Hilingin sa bawat pinuno ng tanggapan o ng departamento upang maghanda at magsumite ng tinayang laang-gugulin para sa susunod na taong kalendaryo, nang naaayon sa proseso ng paghahanda ng badyet sa ilalim ng Ikalimang Pamagat, Ikalawang Aklat ng Kodigong ito;
ii. Maghanda at magsumite sa Sanggunian para sa pagpapatibay ng tagapagpaganap at karagdagang badyet ng bayan para sa mga darating na taong kalendaryo sa pamamaraang itinakda sa ilalim ng Ikalimang Pamagat, Ikalawang Aklat ng Kodigong ito;
iii. Tiyakin na ang lahat ng mga buwis at iba pang rentas ng bayan ay kinolekta, at ang pambayang pondo ay ginamit nang naayon sa batas o ordinansa sa pagbabayad ng mga kagastusan at pag-aayos ng mga pananagutan ng bayan;
iv. Magbigay ng mga lisensya at mga permiso at magsuspinde o magpawalang-bisa ng mga ito para sa anumang paglabag sa mga kondisyon sa sandaling ang mga nasabing mga lisensya at mga permiso ay naibigay, nang naaayon sa batas o ordinansa;
v. Magbigay ng mga permiso, nang hindi kinakailangan ang pagsang-ayon doon mula sa anumang pambansang ahensya, para sa pagdaraos ng mga gawain para sa anumang kawanggawa o layuning pangkagalingan, maliban sa ipinagbabawal na mga laro ng pakikipagsapalaran o mga palabas na labag sa batas, pampublikong patakaran at pampublikong moral;
vi. Hilingin sa mga may-ari ng mga illegal na itinayong mga bahay, gusali o iba pang istruktura na kumuha ng mga kinakailangang permiso, na sasailalim ng mga multa at kaparusahan na maaaring ipataw ng batas o ordinansa, o gumawa ng mga kinakailangang pagbabago sa konstruksyon ng mga ito kung ang nasabing konstruksyon ay lumalabag sa anumang batas o ordinansa, o iutos ang paggiba o pag-aalis ng nasabing bahay, gusali o estruktura sa loob ng panahong itinakda ng batas o ordinansa;
vii. Magpatibay ng mga batas upang mapangalagaan at mapanatili ang mga lupain, mineral, karagatan, kagubatan at iba pang pinagkukunan ng bayan;
viii. Magpasimula o maging dahilan ng pagpapasimula ng mga administratibo at panghukomang paglilitis sa paglabag ng mga ordinansa sa paglilikom ng mga buwis, butaw at mga kabayaran, at para sa pagbawi ng mga pondo, at ari-arian; at papangyarihing ang bayan ay maipagtanggol laban sa lahat ng mga habla kaso upang matiyak na ang kagalingan nito, mga yaman at karapatan ay sapat na mapangalagaan;
ix. Magsisimula ng isang pang-administratibo o panghukumang paglilitis para sa paglabag ng mga ordinansa sa pangongolekta ng mga buwis, butaw o singilin, at para sa pagbawi ng mga pondo at ari-arian; at pangunahan ang bayan upang ipagtanggol sa lahat ng usapin upang matiyak na ang kanyang kapakanan, pinagkukunan at mga karapatan ay maipagtanggol nang lubusan.

(4) Tiyakin ang pagpapahatid ng mga pangunahing paglilingkod at ang pagkakaloob ng sapat na mga pasilidad tulad ng itinatakda sa ilalim ng Seksyon 17 ng Kodigong ito at bilang karagdagan dito ay:

i. Tiyakin na ang konstruksyon at pag-aayos ng mga daan at mga haywey na pinondohan o ginastusan ng pambansang pamahalaan, ay hangga’t maisasagawa, maisasakatuparan sa isang magkakabalantay na paraan at sa pakikipag-ugnayan sa pagpapagawa at pag-aayos ng mga daan at mga tulay ng bayan at lalawigan; at
ii. Pag-ugnay-ugnayin ang pagpapatupad ng mga serbisyong teknikal na ipinagkakaloob ng mga pambansa at panglalawigang tanggapan, kabilang ang mga pagawaing-bayan at mga programang pang-imprastraktura sa bayan; at

(5) Magpatupad ng gayong iba pang mga kapangyarihan at magsagawa ng gayong iba pang mga tungkulin at mga gawaing maaaring itakda ng batas o ordinansa.

(c) Sa panahon ng kanyang panunungkulan, ang Punong-Bayan ay magkakaroon ng tanggapan at tutupad sa tungkulin sa bulwagang pambayan.

(d) Ang Punong-Bayan ay tatanggap ng pinakamababang buwanang sahod na katumbas ng Grado (o antas) ng Sahod dalawampu at pito (27) na itinatakda sa ilalim ng Batas ng Republika Blg. 6758 (R.A. No. 6758) at ng mga gabay sa pagpapatupad na ipinalabas alinsunod dito.


_________________
Rojilyn "Mutuk" Quiachon Bagabaldo
Back to top
View user's profile Send private message
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic   printer-friendly view    USAP PAETE Forum Index -> Balitang Paete - Sangguniang Bayan All times are GMT - 5 Hours
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group