Dama Ko-Dama Mo-Dama Natin

By: Somy G. Asido
E-Mail:
somy@paete.org

Uumaga na, at magbubukang liwayway.
Dama ko ang lamig nang hanging amihan.
Ang mga huni nang ibon na nag-aawitan.
Parang nadarama ko na ito'y aking bayan.

Ikapito nang umaga, nakaupo sa biranda.
Sa tirahan nina Kaka, ako'y bumibisita.
Kay gandang pagmasdan na umaanyaya.
Ang bagong sikat nang araw na nakakahalina.

Tunog nang kampana ay aking naririnig.
Na di kalayuang Simbahan na sa aki'y nang-aakit.
Nag-aayang lumapit upang Siya ay yakapin.
At ngayo'y lumuglog sa Iyo, 'di nagbago ang isip.

Naririto ako upang si Ama at si Ina'y yakapin.
Uhaw ay dama ko sa mga katawan na maiinit.
Malabong mga mata ni Ama, na ako'y sinisilip.
Mga taon ang nakaraan, puro kaming mga sabik.

Napakaiksi nang panahon na aking inilagi.
Lungkot ay sa mga mukha ay di maikukubli
Aalis ako na may hinagpis sa mata at labi
Sa Dios ay habilin ko, Purihin ka at Pag-ibig.

During my visit to Los Angeles from Toronto:
LA: September 17 to September 24, 1999

BACK TO THE PAETENIANS HOME ON THE NET