Paumanhin sa Bayan Kong Mahal
by Aurea Rocamora Peregil

Nakayanan ko sana'y bigyang paumanhin,
pagkat sa ala-la ko ay natuto mandin;
Ang paglikha ng tula ay binigyan pansin
yaring aking natutulog na damdamin.

Pinag-aralan ko sa isip at diwa,
upang makalikha ng magandang tula;
Ibig kong ialay sa aking mahal,
Inang Bayan kong sinilangan; Paete, Laguna

Di ko malilimot, o mahal kong Inang Bayan,
Pinagpala ka ng Poong Maykapal;
Matatamis na Lanzones ukit kabuhayan
Inari kong yaman, isang gintong pamana.

Sa ganda mo aming Inang Bayan,
Hindi malaman ng mga karamihan;
Mga kuro-kuro ay walang katapusan
Wala kaming hangad kundi kabutihan.

Kaya nga Inang Bayan,
hinihingi ko'y isang "paumanhin"
sa mga pagkukulang, dapat kong gampanan;
Tanging mai-aalay ko lamang ay mga dalangin
higit sa lahat sa Poong Maykapal.
Naway pagpalain ang ating Inang Bayan.

BACK TO THE PAETENIANS HOME ON THE NET